ж | ч | ш | щ

x čeština

Překlad x rusky

Jak se rusky řekne x?

x čeština » ruština

экс икс
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady x rusky v příkladech

Jak přeložit x do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Máte sex 50x denně.
У вас, ребята, секс 50 раз на дню.
O PŮLNOCI POZOR NA X!
БЕРЕГИТЕСЬ Х В ПОЛНОЧЬ!
Markýz X se ve svém velkolepém římském sídle připravuje na hosty, kteří přijdou.
А в роскошном Римском имении Маркиз Икс готовится к приёму гостей.
Takže, tři žáci se třemi lekcemi týdně a jeden se dvěma, to znamená 3 x 2,. 6 a 2 je 8.
Итак, 2 ученика по 3 урока в неделю. и один берет только 2 урока.
Zvláštní stránka se spoustou X.
Отдельный листик, а на ней много-много поцелуев.
Jen jsem napsal X na kus papíru.
Я только поставил крестик. Подписывал что-то?
Nevím. Kdybych uměl číst, nemusel bych dělat X, že?
Не знаю, умей я читать, я бы крестик не ставил, так?
Nejen že je otravný, ale jeho Chakra se 10x zvýšila.
Кругом отстой, а ещё её чакра увеличилась десятикратно!
Nádraží Paddington zavírá o půlnoci, X mínus jedna.
Станция Пэддингтон закроется в полночь, икс минус один.
X mínus jedna, přepínám.
Икс минус один. Прием!
Ve třiceti, 18x trestanej, bylo na čase.
Семнадцать раз судим, в общей сложности больше трех лет в тюрьме. Затем в тридцать лет ты успокоился.
Podívejte, pane X, vy jste opilý. a já jsem nemocný člověk.
Слушай, Мак ты пьян а я больной человек.
Řekněte laborce že výsledný údaj našich tkání je Y - 3, X - 0,004.
Передайте в лабораторию последние показания: Игрек 3 Икс 004.
Všechny stanice fáze tři, přikročte k pozici X24. Prověřit.
Все звена Фазы 3, в готовности к прогрессу Х24, докладовайте.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Роже Каюа (1913-1978) иронически высмеивал такие взгляды: Если я забыл свой зонтик в доме Х, значит, я испытываю подсознательную симпатию к Х. Моя оплошность была только кажущейся.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Роже Каюа (1913-1978) иронически высмеивал такие взгляды: Если я забыл свой зонтик в доме Х, значит, я испытываю подсознательную симпатию к Х. Моя оплошность была только кажущейся.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
И хотя Макс фон Лауэ, Уолтер Фридрих и Пол Книппинг и открыли дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах, именно Лоуренс Брэгг понял, как можно использовать это открытие.
V roce 1909 se vrátil do Británie, aby pracoval na univerzitě v Leedsu a pokračoval ve svém zkoumání podstaty paprsků X.
В 1909 году он вернулся в Великобританию, чтобы принять профессуру в Лидсе, продолжая свою работу над природой рентгеновских лучей.
Roku 1923 se stal ředitelem Královské společnosti v Londýně, kam přilákal několik vynikajících mladých vědců zajímajících se o oblast paprsků X.
Он стал директором Королевского института в Лондоне в 1923 году, куда ему удалось привлечь нескольких выдающихся молодых ученых, работавших в том же направлении, что и он сам.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »