Z | ž | y | ý

X němčina

x

Význam X význam

Co v němčině znamená X?

X

Konsonant und vierundzwanzigster Buchstabe des Alphabets Schreibe bitte das große X von Xerxes leserlicher!

x

der 24. Buchstabe des Alphabets Statt nix mit x solltest du besser nichts schreiben. Mathematik die eine oder erste unbekannte Zahl Das Ergebnis von 0 geteilt durch x ist fast immer 0. irgendeine unbestimmte ziemlich große Zahl Dazu kann man x Beispiele geben.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad X překlad

Jak z němčiny přeložit X?

x němčina » čeština

x

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako X?
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

x čeština

Překlad X německy

Jak se německy řekne X?

x čeština » němčina

x Kreuzchen

Příklady X německy v příkladech

Jak přeložit X do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Markýz X se ve svém velkolepém římském sídle připravuje na hosty, kteří přijdou.
Auf dem prächtigen Anwesen bereitet sich der Marquis von X auf seine Gäste vor.
Byli tu za mnou v posledním týdnu 6x.
Sie sind jeden Tag hier.
Dr. Leopold X. Steinberg z Vídně.
Darf ich Ihnen Dr. Leopold Steinberg vorstellen?
Ano, věhlasný doktor X.
Ja. Der berühmte Dr. X.
Coro Smithová, jste obviněna podle obžaloby číslo 19-X5-27 u vrchního soudu Kalifornie.
Cora Smith, Sie werden unter dem Aktenzeichen 19-X5-27 in 2 Fällen angeklagt.
V 08.00 vplujeme do čtverce X. Povlečeme dělostřelecké terče.
Wir sind morgen punkt acht im Gebiet X-Ray als Zielschiff eingesetzt.
Zvláštní stránka se spoustou X.
Eine Seite mit ganz vielen Küssen.
Obsah kyslíku: 4,7x bohatší než pozemský standard.
Der Sauerstoffgehalt ist 4,7-mal größer als der der Erde.
Dr. Milese Bennella a Becky Driscollovou. právě směřují na sever. v černo-bílém sedanu Ford. registrační číslo 2-X-3-7-7-9-6.
Sie fahren vermutlich Richtung Norden, in einem schwarz-weißen Ford Sedan. Kennzeichen: 2-X-3-7-7-9-6.
Hledejte černo-bílý Ford sedan 1955. registrační číslo 2-X-3-7-7-9-6.
Gesucht wird ein 1955er Ford Sedan, schwarz-weiß, Kennzeichen 2-X-3-7-7-9-6.
Antropoid X.
Anthropoid X.
Za účelem ochrany nevinných, nazvu to případem paní X.
Um die Unschuldigen zu schützen, nenne ich das den Fall der Madame X.
Zatímco pan X se účastnil obchodní konference v Londýně ona měla noční jednání v apartmá 14 v hotelu Ritz.
Während Monsieur X an einem Geschäftstreffen in London teilnahm, fand sie sich zu nächtlichen Treffen in Suite 14 des Ritz ein.
Pak X, Y a Z-bombu, a jednoho krásného dne jedna z nich bouchne. Bum!
Dann eine X-Bombe, eine Y-Bombe und eine Z-Bombe, bis eine explodiert.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
Als Maß ihrer Größe soll folgender Vergleich dienen: 2012 erzeugte das neue System für Internetadressen IPv6 mehr als 340 Billionen Billionen Billionen Adressen (3,4 x 1038), das sind ca. 4,8 x 1028 Adressen pro Person.
Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
Als Maß ihrer Größe soll folgender Vergleich dienen: 2012 erzeugte das neue System für Internetadressen IPv6 mehr als 340 Billionen Billionen Billionen Adressen (3,4 x 1038), das sind ca. 4,8 x 1028 Adressen pro Person.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie.
Roger Caillois (1913-1978) machte sich mit Ironie über solches Denken lustig: Wenn ich meinen Regenschirm bei Herrn X vergesse, dann deshalb, weil ich im Unterbewußtsein eine Sympathie für Herrn X hege.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie.
Roger Caillois (1913-1978) machte sich mit Ironie über solches Denken lustig: Wenn ich meinen Regenschirm bei Herrn X vergesse, dann deshalb, weil ich im Unterbewußtsein eine Sympathie für Herrn X hege.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Obwohl bereits Max von Laue, Walter Friedrich und Paul Knipping die Beugung von Röntgenstrahlen in Kristallen entdeckt hatten, war es Lawrence Bragg, der diese Erkenntnis wissenschaftlich zu verwerten wusste.
Roku 1923 se stal ředitelem Královské společnosti v Londýně, kam přilákal několik vynikajících mladých vědců zajímajících se o oblast paprsků X.
Im Jahr 1923 wurde zum Leiter der Royal Institution in London bestellt. Dorthin folgten ihm einige hervorragende junge Wissenschafter, die sich für seine Arbeit mit Röntgenstrahlen interessierten.