ns | Cs | cn | uns

CNS čeština

Překlad CNS německy

Jak se německy řekne CNS?

CNS čeština » němčina

Zns Zentralnervensystem
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady CNS německy v příkladech

Jak přeložit CNS do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Kanál CNS vysílá, že se snažíme zamaskovat jaderné pokusy.
CNS berichtet, dass wir Atomtests tarnen.
Nejtěžší bude reorganizovat synaptické spoje a příprava CNS neuronů na adaptaci pro odlišné signály.
Die größte Hürde ist die Umstrukturierung der Synapsen, sodass die unversehrten CNS-Neuronen auf andere Impulse reagieren.
Myslíš, že radiace způsobila CNS příznaky?
Dass dadurch CNS verursacht wird.
Ten způsoboval všechny ty šoky a CNS příznaky.
Der war schuld an den Schocks.
Nebyla tam žádná přítomnost CNS stimulantů, (centrální nervový systém) psychotropních látek, ani ničeho dalšího, co by tohle vysvětlovalo.
Keine Spuren von ZNS-Stimulanzien, Psychopharmaka oder sonst irgendetwas, was dafür geeignet wäre.
Může to být lymfom CNS.
Könnte ein ZNS-Lymphom sein.
Ne na lymfom CNS, což je perfektně legitimní diagnóza.
Nicht für ein ZNS-Lymophom, was eine völlig legitime Diagnose ist.
Vyluč lymfom CNS, pak astrocytom, pak ostatní nádory mozku.
Schließen Sie das ZNS-Lymphom als Erstes aus. Dann schließen Sie Astrozytom aus. Dann schließen Sie andere Hirntumore aus.
MR vašeho mozku byla čistá, tzn., že nemáte lymfom CNS.
Ihr Kopf-MRT war sauber. Das heißt, dass Sie kein ZNS-Lymphom haben.
Není to lymfom CNS.
Es ist kein ZNS-Lymphom. Ich weiß.
Co máš jiného? Dělám konzultaci na nějaké klinické testy, zahrnující směs z CNS.
Ich bin Berater bei einigen klinischen Studien in Verbindung mit dem zentralen Nervensystem.
Vaskulitida CNS vysvětluje ataxii a anémii, možná i mrtvici.
ZNS Vaskulitis erklärt die Ataxie und die Anämie, vielleicht den Schlaganfall.
Deficit v pravém hipokampu, což znamená vliv CNS ještě před horečkou.
Defizit im rechten parahippokampalen Gyrus, was bedeutet, dass das Nervensystem betroffen war vor dem Fieber.
Stimulační kaskádu CNS?
ZNS-Stimulation Kaskaden?