us | UN | ns | Urs

uns němčina

se, nás, nám

Význam uns význam

Co v němčině znamená uns?

uns

nám Personalpronomen 1. Person Plural Dativ Sie gaben uns genug zu essen und trinken. Personalpronomen 1. Person Plural Akkusativ Sie nahmen uns mit in die Stadt. Reflexivpronomen 1. Person Plural Wir haben uns gestritten. reziprokes Pronomen 1. Person Plural Wir kennen uns.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad uns překlad

Jak z němčiny přeložit uns?

uns němčina » čeština

se nás nám námi my

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako uns?

uns němčina » němčina

wir mich sich euch dich unsere mir
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady uns příklady

Jak se v němčině používá uns?

Jednoduché věty

Lass uns etwas versuchen!
Zkusme něco!
Warum kommst du uns nicht besuchen?
Proč nás nepřijdeš navštívit?
Es wird uns Schaden zufügen.
To nám způsobí škodu.
Er mag uns nicht.
Nemá nás rád.
Wir müssen uns gegenseitig helfen.
Musíme si navzájem pomáhat.
Er liebt uns nicht.
Nemiluje nás.
Komm, setz dich zu uns.
Pojď, sedni si k nám.
Das Schlimmste haben wir hinter uns.
Už je po nejhorším.
Das Schlimmste haben wir hinter uns.
To nejhorší už máme za sebou.
Warum möchten sie nicht mit uns mittagessen?
Proč s námi neobědváš?
Kaum hatten wir uns gesetzt, schon brachte sie uns Kaffee.
Sotva jsme si sedli, už nám přinesla kávu.
Kaum hatten wir uns gesetzt, schon brachte sie uns Kaffee.
Sotva jsme si sedli, už nám přinesla kávu.
Der Sieg regte uns mehr auf.
Vítezství nás rozvášnilo.
Es war sehr liebenswürdig von Ihnen, uns einzuladen.
Bylo od Vás velmi laskavé, že jste nás pozval.

Citáty z filmových titulků

Kallen, gibt es irgendwas, was du vor uns verbirgst?
Jen mluv.
Du brauchst uns doch nichts verheimlichen!
Určitě mě to nepřekvapí. Já jsem to totiž viděla.
Wir haben uns nur gekusst.
Moc povoluješ uzdu své představivosti!
Warum befiehlt uns Ihre Hoheit Cornelia nicht auch, anzugreifen?
Proč nám princezna Cornelie zakázala útočit? Protože je s námi Pomeranč. Měl byste být rád, že jste se sem dostal tak snadno.
Der Gegner hat Sutherlands erbeutet und setzt sie nun gegen uns ein.
Přesně tak se to stalo v Shinjuku. Takže Zero už dorazil.?
Sollte er uns durchschaut haben?
Takže mě dokáže předvídat.
Wir ergeben uns!
Ušetřete nás!
So leicht konnte sie uns besiegen?
Všichni jsou poraženi? Tak snadno?
Das Volk ist auf unserer Seite und verrat uns nicht.
Díky tomu budou naše akce mnohem snazší.
Die so genannte Kyoto-Gruppe will uns sogar Knightmares schicken.
Už jen to, že civilisti nevyzrazují naše pohyby armádě, je obrovská pomoc.
Unsere militarischen Pflichten zwingen uns, in die Berge bei Narita zu fahren.
Máme za to, že ho někdo z nich podporuje. Kvůli vojenským povinnostem nemám na vybranou a musím se přemístit do horského pásma Narita.
Und die hat uns die Kyoto-Gruppe 9eschickt?
Jsem tak pyšný!
Wir haben eine merkwtlrdige Nachricht von einem Britannier erhalten, der uns beitreten will.
Zero, máš chvilku? Dorazila zvláštní informace od Britů, kteří se k nám chtějí přidat.
Es ktinnte eine Falle sein, um uns aus der Deckung zu locken.
Mohla by to být past, aby nás vylákali?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

PARIS - Während sich die Wirtschaftskrise vertieft und ausweitet, ist die Welt auf der Suche nach historischen Analogien, die uns helfen sollen die Geschehnisse zu verstehen.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
Dabei kann es sich nicht um den gleichen Konsens wie im Jahr 1945 handeln, aber wir wären an diesem Jahrestag gut beraten, uns zu erinnern, warum dieser Konsens überhaupt erzielt wurde.
Nemůže být stejná jako konsensus roku 1945, avšak bylo by dobré, kdybychom si během tohoto výročí připomněli, proč tento konsensus vůbec vznikl.
Er erzählte uns faszinierende Geschichten von seinen Abenteuern und untermalte dies mit Bildern, wo zu sehen war, wie er in der Schwerelosigkeit schwebte und versuchte Tropfen mit seinem Mund zu fangen, und so weiter.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
Deduktive Schlussfolgerungen ermöglichen es uns, Folgen vorauszusehen, wenn wir die Prinzipien (die Regel) und die Ursache kennen.
Deduktivní vyvozování nám umožňuje předpovídat účinky, jestliže známe principy (pravidlo) a příčinu.
Wir müssen uns gegenseitig davon überzeugen, dass wir im Kampf gegen den gemeinsamen Feind das Sicherheitsbedürfnis und die Menschen- und Minderheitenrechte genauestens gegeneinander abzuwiegen haben.
Musíme jeden druhého přesvědčit, že boj proti tomuto společnému nepříteli je třeba vést s ohledem na rovnováhu potřeb bezpečnosti a potřeb lidských práv a práv menšin.
Wir können es uns nicht leisten, diese Gelegenheit zu verpassen.
Nevyužít této příležitosti si nemůžeme dovolit.
Wir töten andere Arten nicht, weil wir das müssten, sondern weil wir zu nachlässig sind, uns anders zu verhalten.
Nevybíjíme ostatní druhy proto, že bychom museli, ale proto, že jsme příliš nedbalí, než abychom jednali jinak.
Vor allem würden sie es uns ermöglichen, unser globales Versprechen einzulösen.
Nejdůležitější je, že by nám umožnila splnit globální slib.
Aber das Ausmaß dieser Korruption sollte uns angesichts der Probleme mit der Buchführung der öffentlichen Hand nicht blenden. Auch in diesem Bereich werden hinterhältige Dinge gedreht.
Rozsah této korupce by však nikdy neměl zastínit skutečnost, že řada nepravostí se děje i v účetnictví veřejného sektoru.
Soweit es die Europäische Volkspartei betrifft, ist die Wirtschaft für uns kein Selbstzweck, sondern sollte den Menschen dienen.
Co se týče Evropské lidové strany, pro nás ekonomika není sama o sobě cílem, ale měla by sloužit lidem.
Und es ist fraglich, ob wir uns wirklich genug aus anderen machen oder den weniger Begünstigten genug abgeben.
Nadto není jisté, zda nám na ostatních skutečně sejde nebo zda lidem méně šťastným dáváme dost.
Und was sagt es über uns aus, wenn wir das nicht wollen?
A pokud chtít nebudeme, co to o nás vypovídá?
Es ist geschmacklos, ein Menschenleben mit einem Preis zu beziffern, aber je mehr wir für Sicherheit ausgeben, desto weniger wird uns für unsere anderen Ziele zur Verfügung stehen.
Je odpudivé dávat na lidský život cenovku, ale čím více utratíme za bezpečnost, tím méně nám zbude na jiné účely.
Auf diese Art und Weise können wir uns aus dem institutionalisierten Tauziehen befreien, das charakteristisch für die EU-Beziehungen war.
Tímto způsobem se můžeme vyvázat z institucializované přetahované, jež charakterizuje vztahy v EU.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »