l | e | xl | ul

El němčina

tbsp

Význam El význam

Co v němčině znamená El?

El

bei einem Großteil der semitischen Völker (beispielsweise der vorisraelitischen kanaanäischen Bewohner Palästinas), Bezeichnung für die höchste Gottheit
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Překlad El překlad

Jak z němčiny přeložit El?

EL němčina » čeština

tbsp
Doporučujeme...Němčina s kapesním tahákem uvnitřJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako El?

EL němčina » němčina

Esslöffel
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

el čeština

Příklady El německy v příkladech

Jak přeložit El do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Na El alameintské frontě vypukla bitva proti EU.
An der Front in el-Alamein hat die EU einen Angriff gestartet.
Oklahoma EL-204.
Oklahoma EL204.
EL-204.
EL204.
Syn Akbara, vnuk Haroun-el-Rachida. velký, proslulý. pán země, obránce víry. služebník všech nejvyšší. a pán všeho lidu.
Sohn von Akbar, Enkel von Haroun-El-Rashid des großen, des erleuchteten Herrn der Erde. Verteidiger des Glaubens. Diener des Allerhöchsten.
Půjdu s Pilar do El Sordo.
Ich geh mit Pilar zu El Sordo.
El Sordo ho zachránil když mu zabili rodinu, a teď jsou jako otec a syn.
El Sordo hat ihn gerettet, als seine Familie getötet wurde, und jetzt sind sie wie Vater und Sohn.
El Sordo určitě sežene koně.
El Sordo besorgt uns Pferde, bestimmt.
Bůh pomáhej El Sordovi.
Möge Gott El Sordo helfen!
Vím proč jste byly za El Sordem.
Ich weiß, warum du zu El Sordo gegangen bist.
El Sordo!
El Sordo.
Pilar, řekni mu, že El Sordo nás povede.
Pilar, sag ihm, dass El Sordo uns führt.
El Sordo.
Nein, El Sordo.
Pomoct El Sordovi.
Wo? - Bei El Sordo.
Most? Ale to je náš přítel El Sordo!
Es geht um El Sordo!
Doporučujeme...Langenscheidt Kurzgrammatik DeutschKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na místech, jako je venkovský okres El Paso na východních coloradských planinách, daleko od epicentra debaty o federálním rozpočtu, jsou výdajové škrty příkazem dne.
An Orten wie dem ländlichen El Paso County, in den östlichen Ebenen Colorados, weit weg vom Epizentrum der Bundeshaushaltsdebatte, sind Sparmaßnahmen an der Tagesordnung.
Tato omezení mají na obyvatele okresu El Paso velmi reálný a bezprostřední dopad.
Diese Kürzungen haben sehr reale und unmittelbare Auswirkungen auf die Bewohner von El Paso County.
Dalším omylem se zdá i případ Chalída el-Masrího, německého občana libanonského původu.
Der Fall von Khaled el-Masri, einem deutschen Staatsbürger libanesischer Abstammung, scheint ein weiterer dieser Fehler zu sein.
Rovněž libyjského Muammara Kaddáfího možná vystřídá jeho syn Sajf el-Islám.
Auch Libyens Staatschef Muammar Gaddafi könnte von seinem Sohn Seif el Islam beerbt werden.
Když v červenci 2002 jistý Egypťan zahájil palbu a zabil dva lidi čekající v zástupu u přepážky společnosti El Al na mezinárodním letišti v Los Angeles, FBI usoudila, že podezřelý nebyl teroristou, neboť jednal sám.
Als im Juli 2002 ein Ägypter am El Al Schalter des Los Angeles International Airport das Feuer eröffnete und zwei dort anstehende Menschen tötete, entschied das FBI, das der Verdächtige kein Terrorist sei, da er allein gehandelt habe.
PSOE rovněž začala zaujímat umírněnější postoje, zřekla se marxistické politiky a postavila se do čela rozsáhlého reformního programu s názvem El Cambio (Změna).
Die PSOE unternahm eine Neuausrichtung nach moderateren Gesichtspunkten, verzichtete auf marxistische Politik und führte ein umfassendes Reformprogramm durch - El Cambio (der Wandel).
Klimatické šoky, jako byl například intenzivní El Niňo v letech 1997-98, sehrály v nedávných hospodářských otřesech významnou roli.
Klimaschocks wie der starke El Nino von 1997-98 spielten bei den jüngsten wirtschaftlichen Krisenerscheinungen eine größere Rolle.
Indonésie, Ekvádor a celá řada dalších zemí podlehly finančním krizím let 1997-98, jež byly jedním z dopadů zemědělské krize, kterou způsobil nebývale mohutný El Niňo.
Indonesien und Ecuador erlebten, mit anderen Ländern, zwischen 1997 und 1998 Finanzkrisen, die (teilweise) mit landwirtschaftlichen Krisen verknüpft waren, die der strenge El Nino ausgelöst hatte.
Teď přichází El Niňo, takže je navíc dost možné, že sucho bude pokračovat i v příštím roce.
Weil wieder ein El Nino einsetzt, ist es wahrscheinlich, dass die Dürre im kommenden Jahr fortbesteht.
Také frekvence a intenzita cyklu El Niňa za posledních pětadvacet let je nejspíše důsledkem globálního oteplování.
Die Häufigkeit und Intensität der El Nino Zyklen im Laufe der letzten 25 Jahre könnten auch das Ergebnis der globalen Erwärmung sein.
V loňském roce jsem navštívil hlavní přechodový bod na americko-mexické hranici: El Sasabe mezi státy Sonora a Arizona.
Im vergangenen Jahr habe ich den wichtigsten Ausgangspunkt für illegale Einwanderer an der US-mexikanischen Grenze besucht: El Sasabe an der Grenze zwischen Sonora und Arizona.
Hodnoceno podle kvalifikací, někteří ze samozřejmých kandidátů na šéfa MMF, například Arminio Fraga z Brazílie a Mohamed El-Erian narozený v Egyptě, nejsou Evropané.
Auf Grundlage ihrer Leistungen allein wären Nichteuropäer wie etwa der Brasilianer Arminio Fraga oder der in Ägypten geborene Mohamed El-Erian offensichtliche Kandidaten für den Job beim Währungsfonds.
Doporučujeme...Česko-německá srovnávací gramatikaKoupit booktook.cz »