Fe | fet | Tee | See

Fee němčina

víla

Význam Fee význam

Co v němčině znamená Fee?

Fee

víla Mythologie, Märchen schöne, meist gute, liebe weibliche Märchengestalt Im Wald erschien ihm eine gute Fee und gewährte ihm drei Wünsche.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Fee překlad

Jak z němčiny přeložit Fee?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Fee?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Fee příklady

Jak se v němčině používá Fee?

Jednoduché věty

Während die wunderschöne Fee im Schein des Mondes tanzte, war goldener Farn am Ufer der Quelle gewachsen.
Zatímco překrásná víla tancovala na louce ve světlu měsíčka, vyrostlo na břehu studánky zlaté kapradí.
Auf einer Wiese am Seeufer tanzt eine Fee.
Na louce na břehu jezera tancuje víla.
Ich war so betrunken, dass ich nicht sagen kann, ob sie wie eine Fee oder wie eine Planierraupe tanzte.
Byl jsem tak opilý, že nemohu říci, jestli tančila jako víla nebo jako buldozer.

Citáty z filmových titulků

Wiedersehen, liebe Fee!
Sbohem, má paní.
Die blaue Fee?
Modrá Víla?
Diese Fee!
Víla!
Nein, Fee. Sie steckten mich in einen Sack.
Ne, ale strčili mě do pytle!
Bitte, Euer Gnaden! Ich meine, liebe Fee! Gib ihm noch eine Chance!
Ctihodnosti, tedy, slečno Vílo, dejte mu ještě šanci!
Danke, liebe Fee!
Díky, má paní!
Deine gute Fee.
Tvoje kouzelná kmotřička.
Hat dich eine Fee verhext? Nein, es waren Räuber.
To tě očarovala nějaká liška?
Holde Fee! Würdest du mich heiraten, wenn ich reich und schön wäre?
Dobrý den milostivá, kdybych byl bohatý, krásný a inteligentní, vzala byste si mě?
Wie geht es denn meiner kleinen Fee?
Copak má za lubem, má rozkošná víla?
Deine kleine Fee stopft dir dein Nachthemd.
Vaše rozkošná víla zašívá vaše pyžamo.
Das ist unser Ort des Koon-ut-kal-if-fee.
Tohle je místo, kde se odehraje naše Koon-ut-kal-if-fee.
Auf diese Art wurden unsere Seelen verbunden, damit es uns beide zur angemessenen Zeit zum Koon-ut-kal-if-fee ziehen würde.
Tímto způsobem se naše mysli spojily, abychom se oba ve správnou dobu dostavili ke Koon-ut-kal-if-fee.
Aber ich konnte mich nur mittels des Kal-if-fee scheiden lassen.
Ale podle zákonů jsem se mohla rozvést jen pomocí kal-if-fee.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »