Metier němčina

řemeslo, povolání, métier

Význam Metier význam

Co v němčině znamená Metier?

Metier

Arbeitsbereich, den jemand erlernt hat In seinem Metier kennt er sich aus.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Metier překlad

Jak z němčiny přeložit Metier?

Metier němčina » čeština

řemeslo povolání métier

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Metier?

Metier němčina » němčina

Profession Fachgebiet Beruf Fach
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Metier příklady

Jak se v němčině používá Metier?

Citáty z filmových titulků

Nun. In diesem Metier zählt nur eins, Jordan: die nächste Aufgabe.
No. tady Jordane musíš zapomenout na všechno.
Sie machen Witze. Das muss man in diesem Metier.
V týhle branži by si každej měl zachovat smysl pro humor.
Aber das Metier des Blaubartes ist nicht sehr einträglich.
Ujišťuji Vás, že kariéra Modrovouse není nikterak zisková.
In diesem Metier geht es nicht ehrlich zu.
V tomhle řemesle nemůžete postupovat čestně.
Einem Künstler, der sich diesem Metier würdig zeigt, dürfte man nur diesen Akt der Loyalität abverlangen: Sich zur Stille zu erziehen.
I umělci hodni toho jména nám nedají odpověď vyjímaje aktu boje, který dozrává v tichosti.
Einem Künstler, der sich diesem Metier würdig zeigt, dürfte man nur diesen Akt der Loyalität abverlangen: sich zur Stille zu erziehen.
I umělci hodni toho jména nám nedají odpověď vyjímaje aktu boje, který dozrává v tichosti.
Warum dir dein Metier strittig machen?
Uvažoval jsi o medicíně?
Das ist unser Metier.
Výhoda mé práce.
Die Herren verstehen ihr Metier. Komm.
Já se podvoluji, podvol se taky.
Tut mir Leid, Draco, aber in meinem Metier kann ich nicht.
Mužete to zjistit?
Sie kennen ja das Metier.
Jste přeci taky od fochu.
In eurem Metier gehört es zum Leben, beurteilt zu werden.
Ale ve vašem řemesle je kritika součástí vašeho života.
Weißt du, du bist wirklich gut in deinem Metier.
Jsi v těchto věcech velmi dobrý.
Dank seiner scharfen Augen. und einer Begabung für dieses Metier, konnte er seinem Gönner, bald von erheblichem Nutzen sein.
Pří jeho bezvadném zraku. a talentu od přírody. byl pří hře. drahému pánovi vydatně nápomocen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In den Jahrzehnten vor der aktuellen Finanzkrise sind die Wirtschaftswissenschaftler, ermutigt durch Forschungstrends, allmählich dazu übergangen, sich selbst und ihr Metier in derselben Weise zu betrachten.
Během desítek let před propuknutím nynější finanční krize ekonomové postupně začali na sebe a svou profesi pohlížet stejným způsobem, povzbuzováni výzkumnými trendy.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...