per | Peru | pero | neri

PERI němčina

PERI

Překlad PERI překlad

Jak z němčiny přeložit PERI?

PERI němčina » čeština

PERI
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

PERI čeština

Překlad PERI německy

Jak se německy řekne PERI?

PERI čeština » němčina

PERI

Příklady PERI německy v příkladech

Jak přeložit PERI do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ex-peri. ex-pe-ri. men-tuj-te. na.
Experimentieren Sie mit mir.
Peri.
Ein Peri.
Vím, co je Peri, Ashi.
Ich weiß, was eine Peri ist, Ash.
Měla jste pravdu, paní Peri.
Sie hatten Recht, Mrs. Peri.
Chtěla jste mě vidět, paní Peri? - Ano.
Sie wollten mich sehen, Mrs. Peri?
Jsem si jistá, že s nikým nespí, paní Peri.
Ich bin ziemlich sicher, dass er keinen Sex mit irgendwem hat.
Nachytala jsem paní Peri s jejím kolegou asi před měsícem.
Ich habe Mrs. Peri und ihren Filmpartner vor über einem Monat erwischt.
Peri?
Peri?
Peri mě vyhodila.
Peri hat mich entlassen.
Ukázalo se, že ho nenajal nikdo jiný než Peri Delanceyová, žena naší oběti.
Es stellte sich heraus, dass er von niemand anderem als Peri Delancey, der Frau unseres Opfers, angeheuert wurde.
A podle toho očka Peri doufala, že má Titus poměr.
Und gemäß dem Privatermittler hoffte Peri, dass Titus eine Affäre hätte.
Peri nám řekla, že byla tu noc s kluky v domě v Bedfordu, ale jakmile jsme s nimi mluvili sami, řekli, že se v pokojích dívali na telku.
Peri hat uns erzählt, dass sie neulich im Bedford-Haus mit den Jungs war, aber als wir mit ihnen selbst sprachen, sagten sie, sie hätten in ihren Zimmern TV geschaut.
Peri Delanceyové to vyšlo.
Ja, also, es funktionierte für Peri Delancey.
Peri Delanceyová přiznala, že ten večer vlastně s kluky nebyla.
Peri Delancey hat zugegeben, dass sie an diesem Abend nicht bei den Jungs war.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...