| p | i | px

Pi němčina

Význam Pi význam

Co v němčině znamená Pi?

Pi

sechzehnter Buchstabe des griechischen Alphabets: Π, π Das Zeichen für Produkte ist ein großes Pi. Mathematik, ohne Plural: Konstante, die das Verhältnis des Umfangs zum Durchmesser eines Kreises beschreibt Pi hat etwa den Wert 3,141.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Pi překlad

Jak z němčiny přeložit Pi?

Pi němčina » čeština

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Pi?
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Pi příklady

Jak se v němčině používá Pi?

Citáty z filmových titulků

Pa-pi-li mit Geweh-ren.
Píše se mu to na papírek. Papili, vezmi pušky a přijeď.
Carolyn ist in der Verbindung Pi Phi.
Carolyn skládala přísahu Pi Phi.
Vielleicht. Pi?
Možná pí?
Pi ist das Verhältnis des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser, oder?
Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Sie brachten uns alles über Pi bei.
Tam nás naučili všechno o pí.
Deshalb benutzte er das Pi für unsere Organisation.
Proto pro naši organizaci použil znak pí.
Wir sind Mitglieder von Pi.
Jsme členově Pí.
Pi bis zur letzten Ziffer berechnen.
Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Pi ist eine transzendente Zahl ohne Auflösung.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
Pi-Kappa-Psi.
Pi Kappa Sig.
Oh, es macht Pi auf meinen Schoss.
Čurá na mě.
Es hat Pi gemacht.
On na mě čurá!
Also, indem ich Pi ins Quadrat erhob und mit der 3. Potenz von neun. multiplizierte, konnte ich die genaue Distanz des Krabbennebels berechnen.
Takže, použitím druhé odmocniny pí a násobením devíti na třetí, jsem byl schopen přesně spočítat vzdálenost mezi systémem Omicron a Krabí mlhovinou.
Tomalak an Pi.
Tomalak volá Pi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Im Jahr 1897 hat das Repräsentantenhaus im US-Bundesstaat Indiana einstimmig eine Gesetzesvorlage verabschiedet, in der der Wert der Zahl Pi neu definiert wurde, die in der Berechnung des Verhältnisses des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser auftritt.
Roku 1897 Sněmovna reprezentantů amerického státu Indiana jednomyslně schválila legislativu, která nově stanovovala výpočet hodnoty Ludolfova čísla, poměru obvodu kruhu k jeho průměru.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »