Pi | p | í | px

čeština

Překlad německy

Jak se německy řekne ?

čeština » němčina

Pi
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady německy v příkladech

Jak přeložit do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Proč kuřata pí.
Was verursacht.
Má - te ko - pí?
Habt ihr Speere?
Možná pí?
Vielleicht. Pi?
Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Pi ist das Verhältnis des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser, oder?
Tam nás naučili všechno o pí.
Sie brachten uns alles über Pi bei.
Proto pro naši organizaci použil znak pí.
Deshalb benutzte er das Pi für unsere Organisation.
Jsme členově Pí.
Wir sind Mitglieder von Pi.
Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Pi bis zur letzten Ziffer berechnen.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
Pi ist eine transzendente Zahl ohne Auflösung.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
Man lehrte uns alles über den Körper und die Landwirtschaft in Afrika. Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Hypotenuse. so groß wie das Quadrat über den beiden Katheten. Lauter so ein Zeug.
Jak jsem říkal, ve světě převážně mužsky orientované psychologie bylo jedině přirozené dojít k pojmu, pí.
Wie ich sagte, in einer Welt, in der die Psychologie ausschließlich von Männern. diktiert wurde, war es doch nur natürlich, dass ein Wort geprägt wurde wie Pe.
Donesou je později. Mistře, pí Hoi přišla!
Saosao bringt sie gleich vorbei.
Vsadím se, že víš taky o tom, že pí Blocková má přítele v Ocean Grove.
Dann weisst du wohl auch, von Mrs. Blocks Freund.
Takže, použitím druhé odmocniny pí a násobením devíti na třetí, jsem byl schopen přesně spočítat vzdálenost mezi systémem Omicron a Krabí mlhovinou.
Also, indem ich Pi ins Quadrat erhob und mit der 3. Potenz von neun. multiplizierte, konnte ich die genaue Distanz des Krabbennebels berechnen.