p | í | px | PS

čeština

Význam význam

Co znamená ?

název písmena řecké abecedy (alfabety) Π, π mat. konstanta označující poměr obvodu kruhu k jeho průměru, přibližně 3,14

píča/paní

vyjadřuje pípání

Skloňování skloňování

Jak se skloňuje ?

· podstatné jméno

+
++

Příklady příklady

Jak se používá ?

Jednoduché věty

Výsledek dělení obvodu kruhu jeho průměrem se rovná pí.

Citáty z filmových titulků

Proč kuřata pí.
Má - te ko - pí?
Možná pí?
Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Tam nás naučili všechno o pí.
Proto pro naši organizaci použil znak pí.
Jsme členově Pí.
Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
Jak jsem říkal, ve světě převážně mužsky orientované psychologie bylo jedině přirozené dojít k pojmu, pí.
Donesou je později. Mistře, pí Hoi přišla!
Vsadím se, že víš taky o tom, že pí Blocková má přítele v Ocean Grove.
Takže, použitím druhé odmocniny pí a násobením devíti na třetí, jsem byl schopen přesně spočítat vzdálenost mezi systémem Omicron a Krabí mlhovinou.
Ju-pí!
Proč kuřata pí. Proč kuřata.
Pí se rovná 3.1 41 5926535897 47 et cetera.
A já budu vejcohlavec na pí-tou!
Ale koneckonců, třikrát tři je devět. A pokud to vydělíte polovinou jejího kubického obsahu ke vzorci, Pí na čtvrtou, myslím, že se mnou musíte souhlasit!
Spočítej přesnou hodnotu konstanty pí.
Jak víme, pí je iracionální číslo s nekonečným rozkladem.
Hydrogen krát pí.
Ale ano, pí!
To je pí.
Pí se používá k určení obvodu kruhu ve spojení s poloměrem.
Zachráním s tebou princeznu Pí Pí.
Tuvok-pí-Alfa.
Hej, jen jsem počítala pí, abych se uklidnila.
Když si zapamatuju 452 desetinných míst pí, pár stovek karet musí být maličkost.
Tuvok-pí-alfa.