P | í | px | Ps

čeština

Překlad francouzsky

Jak se francouzsky řekne ?

čeština » francouzština

pi

Příklady francouzsky v příkladech

Jak přeložit do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Proč kuřata pí.
Qu'est-ce qui cause.
Má - te ko - pí?
Avez-vous des lances?
Matematika. Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Le rapport de la circonférence avec son diamètre.
Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Calculez la valeur de Pi jusqu'au dernier chiffre.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
Pi est un chiffre transcendant sans résolution.
A pokud to vydělíte polovinou jejího kubického obsahu ke vzorci, Pí na čtvrtou, myslím, že se mnou musíte souhlasit! Nedotýkejte se toho!
Mais après tout, trois fois trois font neuf, et si vous divisez par la moitié de son volume fois pi sur quatre au carré, vous serez d'accord avec moi.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
Nous avons appris à pretoria que le carré de l'hypothénuse était égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Mais nous n'avons rien appris de l'âme.
Jak jsem říkal, ve světě převážně mužsky orientované psychologie bylo jedině přirozené dojít k pojmu, pí.
Comme je disais, dans un contexte largement dominé par les hommes, il était naturel qu'on en arrive au terme envie du.
Mistře, pí Hoi přišla!
Maître, la voilà!
Sestry z Pí vítají nejnovější bratrstvo Lambda Lambda Lambda.
Les Pi souhaitent la bienvenue aux Lambda Lambda Lambda.
Ne s dívkou Poindextře, ale s Pí.
Pas juste une fille, une Pi.
Lewisi, kde jsou Pí?
Où sont les Pi?
Pí nepřijdou. - Udělají z nás blbce.
Les Pi ne viendront pas.
Dostali jsme Pí.
On voit des Pi.