i | z | ž | y

í čeština

Příklady í francouzsky v příkladech

Jak přeložit í do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

D-Í-Ť-Ě: dítě.
G-A-M-l-N. gamin.
Kolik nabídnete za číslo, které ji udělalo jméno od pobře í k pobře í?
Combien pour voir le numéro. qui a fait son renom d'est en ouest?
Kolik nabídnete za číslo, které ji udělalo jméno od pobře í k pobře í?
Combien pour voir le numéro. qui a fait son renom d'est en ouest?
Odbyl bych tě, ne bychom došli na nádra í.
Je vous enverrais balader avant d'arriver à la gare.
Jsem si vědom našich jazykových rozdílu. Současně vím, že jste už vyvinuli S.L.O.V.N.Í.K., vy tomu říkate jazykový počítač.
Nous ne parlons pas la même langue, mais je sais que vous disposez d'un dictorobot, que vous appelez un ordinateur de traduction.
Možná jsem jí í míloval.
J'étais un peu amoureux d'elle.
M Í S T N O.
Salle.
P o k r a č o v á n í p ř í š t ě..
A suivre.
P o k r a č o v á n í p ř í š t ě..
A suivre.
Kapitán Bandini právě provádí palmarální pop. poplit, pop. palmarální P-O-P-L-l-T-E-R-Á-L-N-Í průz. průzkum zákolenní tepny, s možností transplantace.
Le capitaine Bandini procède actuellement à une explo. à une exploration.
Lž-í-ce.
C-C-C-C-uillers.
Ale všechno se mění a díky naším příjmům. jsme ten starej dům strhli, í když jsme ho měli rádi.
Mais les choses changent. Avec l'agrandissement de la famille, nous avons dû la casser bien que nous l'aimions.
Je tady určité množství psychické atraktivity mezi námi. a dokonce nějaké zalíbení z nostalogie. a jen jeden důvod že jsme tady. Peníze. P-E-N-Í-Z-E.
Bien qu'il y ait une certaine attirance physique entre nous. et même un reste d'affection dû avant tout à la nostalgie. ma seule raison d'être ici, c'est l'argent.
M-R-T-V-Í!
M-O-R-T!