i | z | ž | y

í čeština

Příklady í portugalsky v příkladech

Jak přeložit í do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Podívejte na ty velký ú-š-í!
Olha-me para aquelas. O-r-e-l-h-a-s!
Š-M-Í-R-Á-K-Ů.
Piegas. Canastrão. Piegas.
Dějiny Anglie, tak jako dějiny mnoha jiných zem í, jsou utkány z historie a legendy.
Na história da Inglaterra, como na de muitos outros países, se interpõem os feitos, as lendas.
Ď-Í-Ť-E: Dítě.
Isso mesmo!
Možná zde nechám ten Ž-E-B-Ř-Í-K.
Podemos deixar a E-S-C-A-D-A.
M-Í-Č.
Bo. oo. la.
S-t-i-m-u-l-u-j-í-c-í.
E-s-t-i-m-u-l-a-n-t-e..
S-t-i-m-u-l-u-j-í-c-í.
E-s-t-i-m-u-l-a-n-t-e..
Kapitán Bandini právě provádí palmarální pop. poplit, pop. palmarální P-O-P-L-l-T-E-R-Á-L-N-Í průz. průzkum zákolenní tepny, s možností transplantace.
O Capitão Bandini está agora a efectuar uma pop. poplít, uma pop.
Jen, sta? í se p? ihlásit zde.
Basta, só assinar aqui.
Jen dva p? átelé, kte? í v?
Apenas dois amigos que acreditam, na justiça.
Nesta? í v? d?
Não é suficiente saber quem era, menino.
Chci muže, kte? í zabili druhého.
Eu quero os homens, que mataram o outro.
A pak, všechny naše obavy skon? í.
E então, todas as nossas preocupações chegarão ao fim.