pi | P | í | px

čeština

Překlad spanělsky

Jak se spanělsky řekne ?

čeština » spanělština

pi

Příklady spanělsky v příkladech

Jak přeložit do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Calcule el valor de pi hasta la última cifra.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
El valor de pi es una cifra trascendental sin solución.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
Hemos aprendido el cuerpo humano. y la agricultura de Pretoria. y que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma. de los catetos al cuadrado y todo eso. pero no nos han enseñado nada sobre el alma.
Jak jsem říkal, ve světě převážně mužsky orientované psychologie bylo jedině přirozené dojít k pojmu, pí.
Como iba diciendo, en un mundo predominantemente de psicología varonil, era muy natural llegar a la expresión de deseo.
Sestry z Pí vítají nejnovější bratrstvo Lambda Lambda Lambda.
Las hermanas Pi dan la bienvenida a la fraternidad Lambda Lambda Lambda.
Ne s dívkou Poindextře, ale s Pí.
No son chicas cualquiera. Son Pi.
Pí nepřijdou. - Udělají z nás blbce.
Creo que las Pi no van a aparecer.
Dostali jsme Pí.
Ya tenemos a las Pi.
Myslím, že s Pí jsme už vyrovnaní.
Creo que nos hemos vengado ya de las Pi.
Tým Alpha Beta-Pí vede.
Lidera la tabla el equipo Alfa Beta-Pi.
Takže, použitím druhé odmocniny pí a násobením devíti na třetí, jsem byl schopen přesně spočítat vzdálenost mezi systémem Omicron a Krabí mlhovinou.
Entonces, con la raíz cuadrada de pi, por nueve a la tercera potencia, se calcula la distancia del sistema Ómicron a la nebulosa del Cangrejo.
To na něj neplatí. Absolvoval s Pí Beta Kappa, summa cum něčím.
Entonces por favor hazme esos tres favores para yo poder descansar y ser la cortés e ingeniosa que soy para todas tus amigas en el almuerzo mañana.
Do tý pí sťný díry mě nedotáhneš ani rybář skou sítí.
No me llevarás a ese desierto, a esa ratonera, ni con una red.
Budu trčet v La s yega s. Je to díra, samý pí sťný duny!
Voy a estar en Las Vegas. No hay más que arena.