p | í | px | ps

čeština

Překlad italsky

Jak se italsky řekne ?

čeština » italština

pi greco

Příklady italsky v příkladech

Jak přeložit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Proč kuřata pí.
Cosa ha causato la moria di polli.
Má - te ko - pí?
Avete qualche altra lancia?
Možná pí?
Magari è il pi?
Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Il pi è il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio, giusto?
Tam nás naučili všechno o pí.
E ci hanno insegnato tutto sul pi.
Proto pro naši organizaci použil znak pí.
Ecco perché ha usato il pi greco per l'organizzazione.
Jsme členově Pí.
Siamo membri del Pi.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
Ci hanno insegnato tutto sull'anatomia e sull'agricoltura in Africa. Che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Ma non ci hanno insegnato una parola sulla nostra anima.
Jak jsem říkal, ve světě převážně mužsky orientované psychologie bylo jedině přirozené dojít k pojmu, pí.
Come dicevo, in un mondo dominato dal maschio ed orientato in tal senso. era più che naturale creare il termine invidia del p.
Takže, použitím druhé odmocniny pí a násobením devíti na třetí, jsem byl schopen přesně spočítat vzdálenost mezi systémem Omicron a Krabí mlhovinou.
Con la radice quadrata di pi greco per 9 alla terza potenza, ho calcolato la distanza tra Omicron e la nebulosa del Cancro.
Úhel sklonu je pí lomeno devíti.
L'inclinazione è oltre il nove!
Vezmeme sedm, uděláme druhou odmocninu krát pí.
Riporta sette, moltiplica la radice quadrata per.
Zahájit autodestrukční sekvenci, autorizace Janeway pí 1-1-0.
Iniziare la sequenza di autodistruzione. Autorizzazione, Janeway Pi-110.
Počítači deaktivuj autodestrukční sekvenci Autorizace Janewayová -pí-jedna-jedna-nula.
Interrompere sequenza di distruzione, autorizzazione Janeway Pi-110.