pi | p | í | PX

čeština

Překlad anglicky

Jak se anglicky řekne ?

čeština » angličtina

pi
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady anglicky v příkladech

Jak přeložit do angličtiny?

Jednoduché věty

Výsledek dělení obvodu kruhu jeho průměrem se rovná pí.
The result of dividing the circumference of a circle by its diameter is equal to pi.

Citáty z filmových titulků

Ju-pí!
Whoo-hoo!
Proč kuřata pí. Proč kuřata.
What causes pip in. causes pip in po. po.
Má - te ko - pí?
Do - you - have - spears?
Pí se rovná 3.1 41 5926535897 47 et cetera.
Pi is equal to 3.1 41 5926535897 47 et cetera.
A já budu vejcohlavec na pí-tou!
Well, I'll be a pi-squared egghead!
Možná pí?
Maybe pi?
Pí je podíl obvodu kruhu a jeho průměru, je to tak?
Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter, right?
Tam nás naučili všechno o pí.
Special night school. And they taught us all about Pi.
Proto pro naši organizaci použil znak pí.
That is why he used the sign pi for our organization.
Jsme členově Pí.
We are members of Pi.
Vypočítej do posledního čísla hodnotu pí.
Compute to the last digit the value of pi.
Jak dobře víme, hodnota pí je nekonečně dlouhé číslo.
The value of pi is a transcendental figure without resolution.
Ale koneckonců, třikrát tři je devět. A pokud to vydělíte polovinou jejího kubického obsahu ke vzorci, Pí na čtvrtou, myslím, že se mnou musíte souhlasit!
But, after all, three times three is nine, and if you divide by half of its own cubic capacity to the formula, Pi over four squared, I think you'll have to agree with me.
Vtloukali nám do hlavy bůhvíco o těle a o zemědělství v Africe a druhé odmocnině z čísla pí, ale ani slovo o duši.
We've been taught about anatomy and African farming methods. We've learned mathematical formulas by heart. We haven't been taught a thing about the mind.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »