Schiller němčina

záblesk, zablesknutí

Význam Schiller význam

Co v němčině znamená Schiller?

Schiller

deutscher Familienname Niemand an der Hochschule ist so bewandert in Lasertechnik wie Professor Schiller.

Schiller

(wechselnder) Glanz Das weiche Grau der Augen bekam einen schielenden, grünlichen Schiller
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Schiller překlad

Jak z němčiny přeložit Schiller?

Schiller němčina » čeština

záblesk zablesknutí

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Schiller?

Schiller němčina » němčina

Flimmer
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Schiller příklady

Jak se v němčině používá Schiller?

Citáty z filmových titulků

Hat ihn dieser Schiller damals vielleicht unterstiitzt?
První čtyři bloky jsou zabezpečené.
Ich mtichte die mannlichen Schiller dort befragen.
Začneme v Ashfordské akademii.
Und Was war mit dem Schiller?
Co se s ním stalo?
Die als Geiseln genommenen Schiller gehoren zum Schtllerrat?
Ti studenti mezi rukojmími jsou tví spolužáci, že?
Suzaku ist jetzt Schiller an unserer Schule.
Dlouho jsme se neviděli, Nanali.
Schiller ist doch manchmal etwas frei.
Schiller je někdy dost svobodomyslný.
Rackow, welcher Literaturperiode gehörte der junge Schiller an?
Raakow. Které literární období patří k mladému Schillerovi?
Welcher Dichter stand Schiller künstlerisch und persönlich sehr nah?
Který německý básník stál Schillerovi nejblíže?
Schiller starb am 19.Mai 1805.
Schiller zemřel 19. května 1805.
Also, so sieht eine Mrs. Richard T. Schiller aus.
Tak takhle vypadá paní Schillerová!
Zauberhaft! Aber das war Schiller!
Byl jako živej.
Ich möchte, dass alle Spaß haben und dass ihr soviel wie möglich von Ben Schiller Alkohol trinkt.
Bavte se.. avypijtevšechenBen Schillerův alkohol.
Das war Schiller. Überall zu finden.
To je Schiller, ozdoba sportovních hřišť.
Schiller glaubte, seine körperlichen Bedürfnisse würden seinen Verstand beim Schreiben ablenken.
Schiller si myslel, že mu tělo při psaní. odvádí pozornost od přemýšlení.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Schiller aus Yale hat sehr deutlich und ausführlich erklärt, warum die amerikanischen Aktienkurse fallen werden.
Ekonom Robert Schiller z Yaleské univerzity ve své knize velmi jasně vysvětlil, proč ceny akcií klesnou.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

schiller čeština

Příklady Schiller německy v příkladech

Jak přeložit Schiller do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Schiller je někdy dost svobodomyslný.
Schiller ist doch manchmal etwas frei.
Kdy se narodil Schiller?
Treskow!
Schiller zemřel 19. května 1805.
Schiller starb am 19.Mai 1805.
Není to Schiller?
Shakespeare.
To je Schiller, ozdoba sportovních hřišť.
Das war Schiller. Überall zu finden.
Schiller si myslel, že mu tělo při psaní. odvádí pozornost od přemýšlení.
Schiller glaubte, seine körperlichen Bedürfnisse würden seinen Verstand beim Schreiben ablenken.
Toto je Jeroen Schiller. On je jedním z Henselových hlavních biotechnických inženýrů.
Das ist Jeroen Schiller, einer ihrer führenden Experten.
Schiller má přístup k této informaci. Chce udělat obchod.
Er hat alle Informationen und will sie tauschen.
Pak získáme heslo jakmile bude Schiller na americké půdě.
Er gibt uns das Passwort, wenn er hier ist.
Schiller a jeho tým vyvinul mikro-zapouzdřený cytosin.
Schiller hat mikroverkapselte Zytokine entwickelt.
Chce abychm je dostali, ale Schiller mu nechce dát umístění, což nedává smysl.
Schiller verrät aber nicht, wo er ist. Aber das ergibt keinen Sinn.
Myslím, že Schiller má problém.
Schiller steckt in Schwierigkeiten.
Informace by měl mít Schiller. Myslím, že to může být to.
Er will Informationen, die Schiller haben müsste.
Oh? Schiller nechce mluvit.
Schiller redet nicht.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ekonom Robert Schiller z Yaleské univerzity ve své knize velmi jasně vysvětlil, proč ceny akcií klesnou.
Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Schiller aus Yale hat sehr deutlich und ausführlich erklärt, warum die amerikanischen Aktienkurse fallen werden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...