čeština | angličtina | němčina | ruština
Abi | abú | Aba | abb

ab- němčina

Význam ab- význam

Co v němčině znamená ab-?

ab-

weg, fort zu Ende nach unten, unten, herunter rückgängig machen, zum Gegenteil wenden abbestellen versehen mit, darauf, daran abdunkeln verstärkend

ab-

in Fremdwörtern aus dem Lateinischen: weg, fort, miss- bei Adjektiven: abnorm, bei Substantiven: Abusus, bei Verben: absorbieren

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ab-?

ab- němčina » němčina

weg- ent- auf-