čeština | angličtina | němčina | ruština
AB | aba | abb | ABC

ab- čeština

Význam ab- význam

Co znamená ab-?

ab-

od-, pryč-  absence|nepřítomnost