by | AB | amy | abú

aby čeština

Význam aby význam

Co znamená aby?

aby

připojuje vedlejší větu účelovou  Nejí, aby byla zdravá. připojuje vedlejší větu podmětnou  Nenapadlo ho, aby to opravil.

aby

uvozuje přací větu  Abych už to měl za sebou!

Synonyma aby synonyma

Která slova mají podobný význam jako aby?

aby čeština » čeština

že by přát si kvůli blízko

Příklady aby příklady

Jak se používá aby?

Jednoduché věty

Život je moc krátký, aby se člověk učil německy.
Obětoval svůj život, aby to děvče zachránil.
Poprosil jsem ho, aby otevřel okno.
Tom by se strhal, aby obšťastnil Marii.
Tom by se strhal, aby potěšil Marii.
Tom prosil Marii, aby dohlédla na děti.
Tom poprosil Marii, aby otevřela okno.
Raději by zemřel, než aby každé ráno brzo vstával.
Zařídím to tak, aby si nikdo ničeho nevšiml.
Pravda je odporný lék; člověk by zůstal raději nemocný, než aby se rozhodnul ho vzít.
Prosila ho, aby tam nechodil.
Je potřeba, aby tuto větu zkontroloval rodilý mluvčí.
Jsi moc mladý, aby jsi mohl pít grog.
Strávila mnoho dní, aby mu upletla svetr.
Nesnáším pavouky. Jsou vždycky tady, aby mě vyděsili, když uklízím.
Nejsi dost starý na to, aby jsi šel plavat sám.
Chci, aby sis přečetl tuto knihu.
Mluv hlasitěji, aby tě každý slyšel.
Domluvím se s někým, aby tě vyzvedl u tebe doma.
Zcela nesouhlasím, aby se se mnou takhle zacházelo.
Dohlídni, aby se to už vícekrát nestalo.
Tato kniha je napsána jednoduchou angličtinou, aby jí rozuměli začátečníci.
Postaráme se o to, aby vaše rezervace byla znoupotvrzena.
To, co po něm chci, aby teď udělal, je natřít plot.
Je čas, aby ses nechal ostříhat.
V házení míče jsme se střídali, aby příležitost dostal každý.
Neodvažuji se požádat svého šéfa, aby mi půjčil své auto.
Poprosil jsem Toma, aby zavřel dveře.
Nechci, aby ses zapletl do tohoto problému.
V dnešní době toužíme, aby naše děti dělaly svá vlastní rozhodnutí, ovšem chceme se s těmito rozhodnutími ztotožňovat.
Minulý týden jsem napsal panu Woodovi a požádal jsem ho, aby ti dal práci na farmě.
Chci, aby hrál na kytaru.
Je dost bohatý na to, aby koupil dvě auta.
Poprosil jsem ho aby mně odvezl domů.
Když byli její sousedé nemocní, poprosila lékaře, aby jim dali léky.
Tom utratil veškeré svoje peníze, aby koupil Mary dárek k Vánocům.
Prosím, řekněte mu, aby počkal.
Aby se nerozrušila, neřekl jí pravdu.
Všichni chcem, aby jsi byl šťastný.

Citáty z filmových titulků

Ona zašla až tak daleko, jen aby mě vylákala ven.
Přikažte všem jednotkám, aby se stáhly!
Lelouch používá krycí jméno Zero, aby pomstil smrt své matky a aby vytvořil dokonalý svět pro svou sestru Nanali.
Mohla by to být past, aby nás vylákali?
Takový skvělý svět. aby byl svět milejší.
Nechtějí, aby jim do toho zasahoval 11-tý.
Pořád to není dost, aby nás přijali, že?
Nic ale nepotlačí tu touhu v jejich srdci, aby mě mohli spatřit.
Přála bych si, aby byl svět milejší.
Neměl jsem dovolit, aby jsi stál po boku Jeho Veličenstva!
Pro moji sestřičku se nehodí, aby musela pořád dojíždět.
C.C. šla celou cestu sem, jen aby tě viděla.
Nemůžeme nechat Pomeranče, aby ovlivnil příjezd princezny Cornelie.
Je na čase, aby se vaše rodina sešla.
Zbaví se všeho, aby dosáhla svých cílů.
Nikdy nedovolím, aby sis máčela ruce.
Musela být v zoufalé situaci, aby opustila své děti.
Neměla ani na to, aby mě nakrmila a tak mi dala šanci na lepší život.
Přikázal jsem jí Geassem, aby sem každý den chodila vyrýt křížek.
Chtěla jsem, aby jste kontaktovali Sira Jeremiaha, ale vypadá to, že se vám moc nechce, co?
Aby Geass fungoval, tak se musím dívat přímo do očí.
Není možné, aby ten rozkaz vydala Euphie!
Čína je na nejlepší cestě, aby se stala brzy největší ekonomikou na světě.
Bylo to tady na hradě svatého Jiří v kopcích nad Lisabonem kde nově korunovaný Portugalský král Manuel jmenoval da Gamu velitelem flotily lodí, aby vykonal objevy a šel hledat koření.
Proč byl Vasco da Gama tak jasně, hladový po penězích - dost hladový, aby proto zabíjel?
Je to ten typ hodin, které pošlete cizincům, aby na ně zapůsobily?
Byla to v podstatě moje povinnost. Připojili jsme se k rytířům Graston, kteří byli v pohotovosti v naší oblasti. To nám dovolilo, aby naše armády opět získaly svou tvář.
Teď není čas, aby si jen tak hrál s holkama, ne?
Co když jenom hraje takové divadlo, jaký je milý chlapec a všichni mu věří, jen aby vyhrál tuhle soutěž?
Aby mě měla ráda.
Nemůžeš ji přimět k tomu, aby tě měla ráda.
Bylo to dost silné, aby ho roztrhl. Roztrhl ho napůl.
Fakt nepotřebuju, aby ses snažila být milá.
Myslím, že jsem měla takovou podivnou náladu, chtěla jsem se jen omluvit, protože jsem nechtěla, aby ses cítila nepříjemně nebo tak nějak, protože jsem moc ráda, že jsi.
Nedovolím nikomu, aby na ni sahal!
Chcete, aby vás potají unesli a zabili?
Jaký by to mělo smysl, aby šli bez magistráta?
Lidé musí zemřít, aby na jejich místo nastoupili ti, co se narodí, ne?
Proč nenařídíte Ju Walovi, aby se ho tajně zbavil?
Proč jsi nechala to monstrum, aby tě ovládlo?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Muži a ženy neriskovali životy proto, aby se vrátily staré časy privilegovaných tříd a sociální deprivace.
Němci rozhodně tento argument využívají, aby se vyhýbali jednání, kdykoli je to možné.
Aby se v demokraciích postižených odkazem 11. září obnovila důvěra ve svobodu, je zapotřebí především dvou kroků.
Zadruhé, ještě důležitější je, aby se naši lídři snažili znepokojení veřejnosti zklidnit, a ne jej využívat.
Tím spíš je třeba, aby se demokraté při obhajobě svých hodnot chovali důstojně - v prvé řadě tím, je budou jednat v souladu s nimi.
I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Aby americká vláda kompenzovala negativní dopady snižování zadluženosti v soukromém sektoru na růst, zachovává expanzivní fiskální a měnové politiky.
Eban byl možná příliš uhlazený, měl snad příliš mnoho ze vzdělance a džentlmena, aby uspěl - použijeme-li Disraeliho obrat - při šplhání na tomto žebříku.
Írán si může položit otázku, jakým právem mohou jiní požadovat, aby se zřekl jaderných zbraní.
Je načase, aby se Rada bezpečnosti pokusila internacionalizovat nejnebezpečnější fáze jaderného palivového cyklu. Stále není pozdě poučit se z nešťastné epizody A.
Zásadní je teď zajistit, aby se této snaze dařilo.
Národní plány by přezkoumal nezávislý expertní tým, aby ověřil jejich vědeckou a manažerskou soudržnost.
Je nutné obejít byrokratické aparáty, aby se pomoc dostala tam, kde je jí třeba: na půdu obdělávanou nejchudšími rolnickými rodinami na světě.
Je načase, aby se Rada bezpečnosti pokusila internacionalizovat nejnebezpečnější fáze jaderného palivového cyklu.
Skutečnost, že onen muž byl černoch, mohla i nemusela policistu přimět, aby vytáhl pouta dříve, než by to učinil za normálních okolností.
Banka ale doposud nemá dostatek prostředků, aby naléhavé potřeby těchto zemí uspokojila, a musí pomoc přidělovat jen ve zlomcích převodů, jichž by bylo možno účinně a spolehlivě využít.