adventivní čeština

Překlad adventivní německy

Jak se německy řekne adventivní?

adventivní čeština » němčina

hinzukommend
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...