Bob | oba | bobr | bobo

boba čeština

Příklady boba německy v příkladech

Jak přeložit boba do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Čmajznul jsem je, když jsem se Kočičky vyptával na Boba.
Ich stahl sie, als ich Babykins über Bobo interviewte.
Vzpomínáš, jak jsi práskl Boba?
Weißt du noch, wie du deinen Freund Bob verpfiffen hast?
Předpokládám, že víš, že si vzala Boba.
Sie hat Bob geheiratet. - Ja.
Ptal jsem se Boba, jestli můžu nějak pomoct.
Ich fraget Bob, ob ich irgendwie helfen kann.
Ehm, Dolly, mohla byste na chvilku vytáhnout Boba?
Oh, Dolly, könnten Sie Bob füreinen Augenblick rauslotsen?
Zrovna jsem byla navštívit Boba, a propašovala jsem tohle.
Ich war gerade bei Bob und habe das hier rausgeschmuggelt.
Pane Finch. vy myslíte, že Jem zabil Boba Ewella?
Mr. Finch. glauben Sie, dass Jem Bob Ewell getötet hat?
Radši pro Boba zajdu.
Dann hol ich Bob mal lieber.
Boba jsem nenašla a vracela jsem se.
Ich konnte Bob nicht finden und war auf dem Weg zurück.
Ano, kromě toho, že jsem málem srazil Boba Haywarda.
Hattest du eine gute Reise? Abgesehen von der Sache mit Bob Heywarth.
Zvláštní. Když jsem málem přejel Boba, říkal, že slyšel zvláštní zvuky.
Bob sagte, er habe ein komisches Geräusch gehört, als ich ihn fast überfahren habe.
Nedávno jsem potkal Boba.
Ich habe neulich Bob getroffen.
Znám dobře Boba a jsem si jistý, že by s naším návrhem souhlasil.
Ich kenne Bob Watson gut und bin überzeugt, dass er diese Geschichte nicht so einfach beiseite schiebt.
Jiný velitel by prostě poslechl rozkazy a zničil nás, ale znám Boba Wesleyho.
Jeder andere Commander hätte uns zerstört. Aber ich kannte Bob Wesley.
Doporučujeme...Německo: jazykový průvodce pro přežitíPro pobyty v zahraničíKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Byť je jen stěží zářnou hvězdou typu Boba Rubina, rozhodně s sebou na tento post přináší některé kladné rysy.
Obwohl er kein wirklicher Superstar mit der Kragenweite eines Bob Rubins ist, bringt er auf jeden Fall einige positive Eigenschaften für die Position mit.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzNěmčina pro personalistyProhlubte své německé znalosti s kurzem pokročilé němčiny v oblasti managementu lidských zdrojů!Podívat se onlinejazyky.cz »