Bob | Bono | boko | Bodo

bobo čeština

Příklady bobo německy v příkladech

Jak přeložit bobo do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nevíte totiž, kdo je ten Bobo.
Aber Sie wissen nicht, wer Bobo ist.
Ale Bobo je váš bratr Michael.
Aber Bobo ist Ihr Bruder Michael.
Co je to, Bobo?
Was ist es, Bobo?
Ale je to čestné, Bobo?
Ist das denn ehrlich, Bobo?
Byl to všechno tvůj nápad, Bobo.
Es war deine Idee, Bobo.
Fajn. No tak, Bobo, neustupuj zpátky.
So, Bobo, nicht zurückfallen.
Do toho, Bobo!
Komm, Bobo!
Bomba, jako Bobo.
B. Aber nicht doch! B wie Bardot.
Bobo si hrozně uprdnul!
Bobo hat einen groben Stinker fahren lassen.
Pan generál si přeje mít letadla v Bobo Nagouda ve čtvrtek.
Der General wünscht, dass die Flugzeuge am Dienstag in Bobo Nagouda eintreffen.
Zdravím tě Bobo.
Hallo, Bobo.
Jistě, Bobo. Dáme si manicotti, Bobo. - Si, slečno Loretto.
Also, wir nehmen die Manicotti, Bobo.
Jistě, Bobo. Dáme si manicotti, Bobo. - Si, slečno Loretto.
Also, wir nehmen die Manicotti, Bobo.
Moc, Bobo. Zaplatíme.
Wir möchten zahlen.
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro B1+Rozšiřte si svou slovní zásobu o témata, která se týkají například vztahů, společnosti či dopravních prostředků aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...