weg | eng | EKG | gee

EEG němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako EEG?
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro A2-Rozšiřte si slovní zásobu o témata, která se týkájí pronájmu, světa práce, druhy sportu aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

eeg čeština

Příklady EEG německy v příkladech

Jak přeložit EEG do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Zároveň EEG sondy ukazovaly, že telepatická komunikace, byla subjekty odmítnuta se ve skutečnosti odehrávala, a to v pozoruhodně vysokém toku.
Gleichzeitig zeigten elektro- enzephalographische Sonden an dass telepathische Kommunikation, die von den Personen verweigert wurde doch stattfand, und sogar im großem Maße.
Bude trvat nějaký čas, než podklady o tomto období shromážděné skrze informační EEG budou plně zhodnoceny.
Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen bis die Daten dieser Zeit von der elektro-enzephalographischen Informationsgewinnung vollkommen evaluiert werden können.
Co se neukázalo na EEG a na arteriogramech, by se mělo ukázat zde.
Was wir im EEG und in den Arteriogrammen nicht sahen, könnte sich hier zeigen.
Tohle je EEG jeho mozku.
Das ist das EEG. Sein Gehirn.
Nechápu to. Jeho EEG včera večer šílelo.
Die ganze Nacht spielte sein EEG verrückt.
Chci se jít podívat na zákresy EEG.
Ich will mir die EEG-Kurven ansehen.
EEG potvrdilo dokonalou shodu a synchronizaci mozkové činnosti. našich dvou subjektů.
Das EEG weißt eine totale Kohärenz auf zwischen den Gehirnströmen beider Patienten.
Bylo snímáno. EEG a EKG, provedli jsme defibrilaci.
Er wurde mit EEG und EKG überwacht, es erfolgte eine Defibrillation.
EEG, CT a AVV.
Den EEG, den Blutdruckmonitor und das AVV.
EEG? - Nestálé.
Ich muss sie voneinander trennen!
EEG je stabilní. Alex je připravený.
Er ist im REM-Stadium.
Krevní tlak 126 na 84. EEG v normálu.
Geben Sie mir die Daten von Mrs. Matusik.
Řekne mi tu prosím někdo, k čemu to EEG vyšetření je?
Würde mir bitte einer sagen was die Untersuchung und das ganze Theater soll.
Nevidím žádné problémy v jejím ECG nebo EEG.
Weder EKG noch EEG weisen irgendwelche ungewöhnlichen Abweichungen auf.