körnig němčina

zrnitý

Význam körnig význam

Co v němčině znamená körnig?

körnig

aus kleinen Körnern (beispielsweise Sand, Reis, Weizen) bestehend oder Körner enthaltend eine rauhe Oberfläche aufweisend Man kann Mauerwerksputz auf viele Arten gestalten. Mit Vollabrieb ergibt sich eine gleichmäßig körnige Oberfläche. Wer Kreidefarbe benutzt erhält eine leicht körnige Wandoberfläche. Photographie scheinbar aus vielen Punkten zusammengesetzt; die kleinsten Strukturen nicht mehr auflösend durch eine hohe Empfindlichkeit des Films (hohe ISO-Zahl), was früher große (und damit bei Vergrößerung sichtbare) Silberiodid-/Silberbromid-Kristalle auf dem Trägermaterial des Films voraussetzte
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad körnig překlad

Jak z němčiny přeložit körnig?

körnig němčina » čeština

zrnitý

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako körnig?
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady körnig příklady

Jak se v němčině používá körnig?

Citáty z filmových titulků

Junges Mädchen rennt auf die Kamera zu, körnig, Handkamera, Nachrichtenqualität.
Mladá dívka běžící z vesnice směrem ke kameře. Zrnitý záběr točený z ruky.
Junges Mädchen rennt auf die Kamera zu, körnig, Handkamera, Nachrichtenqualität.
Zapište to. Mladá dívka běžící z vesnice směrem ke kameře. Zrnitý záběr točený z ruky.
Mal ist er nussig, dann wieder körnig. Oder auch braun und grünlich-braun.
Někdy je jemnější, jindy zas tvrdší, hnědý nebo zelenohnědý.
Weil die Haut danach körnig ist, wie bei einem gerupften Huhn.
Kůže bude krupičkovitá. Jako krk oškubaného kuřete.
Es ist schleimig und körnig.
Cítíš tu chuť? Je to hrubé, slizké, mléčné..
Also ist es ziemlich körnig.
Tak je to dost rozmazané.
Sie ist ganz grob und körnig.
Je drsná a pískovitá.
Und die Haut ist immer körnig.
Na hřbetní části je vždy zrnitá.
Das Bild ist zu körnig, um sicher zu sein.
Na tomhle videu to nemůžeš vidět.
Und sie riechen nach Kotze und die Eiscreme ist körnig.
A smrdí jak blitky. A ve zmrce jsou hrudky.
Ist zu körnig.
Je to až moc zrnitý.
Ein bisschen körnig.
Správně silný.
Das Bild ist körnig, der Ton kaum hörbar.
Obraz je rozmazaný, zvuk sotva slyšitelný.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »