kuželka čeština

Překlad kuželka německy

Jak se německy řekne kuželka?

kuželka čeština » němčina

Kegel Sportkegeln
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady kuželka německy v příkladech

Jak přeložit kuželka do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Normálně bys řekl, že se hnula kuželka.
Jetzt sagst du wieder, die Kugel war nicht rund, hm?
Vzpomínáš si, jak jsi nás vzal na dovolenou do Kuželkárske síne slávy, jen abys mohl videt to auto, co vypadá jako velká kuželka?
Hausaufgaben? Interessante Randbemerkung: Meine Grundschullehrerin hieß Hoover.
Kuželka.
Bowling Pin.
Chceš být celý život kuželka a nechat se pořád a pořád srážet?
Willst du ewig ein Bowlingkegel bleiben? Immer nur dastehen und dich immer wieder umhauen lassen?
Daisy je koule, ty jsi kuželka.
Daisy ist eine Kugel, du bist ein Kegel.
Nejsi kuželka.
Du bist kein Kegel.
Nejsem mizerná kuželka.
Ich bin kein Scheißkegel.
Proč jsem tam stála jako kuželka?
Warum stand ich da wie ein Bowling-Kegel?
Vypadáš jako sexy kuželka, co stojí u silnice.
Sie sehen aus wie ein sexy Verkehrskegel.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »