ottův | Matti | Matte | Matta

mattův čeština

Příklady mattův německy v příkladech

Jak přeložit mattův do němčiny?

Citáty z filmových titulků

A není to náhodou Mattův soused?
Er wohnt nicht zufällig bei Matt in der Nähe?
A bojím se o Mattův mozek.
Matts Gehirn macht mir Sorgen.
Jde o ten Mattův mejdan?
Ist es wegen Matts Party?
Mattův úpis mi stačí.
Matts Schuldschein reicht mir.
Jsem Mattův přítel.
Ich bin ein Freund von Matt.
Mattův táta je mrtvej.
Matts Dad ist tot.
Jsem Mattův otec.
Ich bin Matts Vater.
Jsem Mattův šéf v bance.
Ich bin Matts Boss bei der Bank.
Mattův kamarád, 12tý okrsek.
Ein Freund von Matt, 12tes Revier.
Promiňte, jsem Gabriel, Mattův kamarád.
Entschuldigen Sie. Ich bin Gabriel, ein Freund von Matt.
Ale co když ho Mattův laciný prsten zase oživil?
Aber was ist, wenn Matts kitschiger Ring ihn wieder zurück ins Leben geholt hat?
Zatímco jsi mi utekla úplně špatným směrem, - tak jsem zaslechl Mattův vzdálený a zoufalý křik.
Weißt du, während du dich in alle falschen Richtungen bewegt hast, habe ich Matts ferne und verzweifelte Schreie gehört.
Jste Mattův otec?
Oh, sind Sie Matts Dad?
Jen se chci ujistit, že jsi v pohodě. Mattův pokoj.
Ich wollte sicher sein, dass es dir gut geht.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...