tep | stop | sten | stem

Step němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Step?

Step němčina » němčina

Steptanz Stepptanz Stepp
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Step příklady

Jak se v němčině používá Step?

Citáty z filmových titulků

Einen Bronx zu einem Two-Step.
Bronx ve two-stepu.
Der schlechte Step-Tänzer.
Ten špatný stepař.
Step, step, Kreuzen, auf.
Takhle.
Step, step, Kreuzen, auf.
Takhle.
Das ist der Buffalo Two-Step.
Základní figura.
Step.
Pozor, schod!
Ich übte wochenlang mit meinem Bruder Two-Step.
Tak jsem strávil týdny zkoušením tance s mým bratrem.
Eins, zwei, eins, zwei, Texas Two-Step.
One, two, one, two, Texas Two-Step.
Be careful, watch your step.
Opatrně, dávej pozor.
Step nach links vier Mal.
Tap levou na čtyři.
Step, Step, vier Mal.
Čtyřikrát step touch!
Step, Step, vier Mal.
Čtyřikrát step touch!
Step links!
Doleva.
Ich (step)tanze hier so schnell ich kann.
Už teď nestíhám.

step čeština

Překlad Step německy

Jak se německy řekne Step?

step čeština » němčina

Steppe Stepptanz Steppp tanzen Stepp Pampa Heide
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Step německy v příkladech

Jak přeložit Step do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Hoří step!
Feuer!
Hoří step!
Das Feld brennt.
Chceme mít step za námi, než bude horko!
Wir wollen die Steppe hinter uns haben, bevor es ganz heiß ist!
Zapomeneš na step a tvým uším nebude milý tlukot kopyt.
Du wirst du Steppe vergessen, und das Donnern der Hufe wird Schmerz in deine Ohren sein.
Ke svému hlavnímu oboru musíte přiřadit i spoustu vedlejších, a to balet, modernu, folklór, jazz, step a historické tance, k tomu historii tance, pas de deux, improvizaci, make-up, účesy a taneční herectví.
Ihr müsst Nebenfächer zu eurem Hauptfach belegen, und Ballett, Modern, Folklore, Jazz-, Stepp- und historischen Tanz lernen, sowie Tanzgeschichte, Pas de deux, Improvisation, Make-up, Frisuren und auch Schauspiel für Tänzer.
Širá step. Rychlý kůň. Sokol na zápěstí.
Die weite Steppe, ein schnelles Pferd, der Falke auf der Faust und der Wind in den Haaren.
Step, balet, aerobik.
Stepptanz, Ballett, Aerobics.
Bohatí nepodporují step, Niku.
Die Reichen stehen nicht so auf Stepptanz, Nik.
A kromě toho,tvůj primitivní step.. Dovol abych se zasmál.
Außerdem amüsieren mich deine primitiven Schritte.
V lesku svitu, kůň, běžící přes step, bez jezdce.
Ein Pferd ohne Reiter galoppiert durch die Steppe im Lichte der Morgenröte.
To byl lepší taneční step než v Hledání hvězdy.
Das war eine bessere Vorstellung als im Talentschuppen.
První cena za step a jazzový tanec na Akademii.
Erster Preis im Stepp- und Jazzwettbewerb.
Poutníci vysoko v oblacích mohou spatřit jen záblesk všech jeho divů: jeho jiskřivé řeky, jeho zelenou step, jeho překrásné mračné formace a jeho skrytá pohoří.
Reisende können nur vom Flugzeug aus seine wunderbaren Wunder sehen, seine glitzernden Flüsse, seine grüne Steppe, seine ausladenden Wolken und seine versteckten Berge.
A nyní, soutěžící, závěrečný tance tohoto kola: Quick step.
Und jetzt als letzter Tanz: der Quickstep!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »