hifa | naifa | harfa | faia

Haifa portugalština

Haifa

Překlad Haifa překlad

Jak z portugalštiny přeložit Haifa?

Haifa portugalština » čeština

Haifa

Haifa čeština

Překlad Haifa portugalsky

Jak se portugalsky řekne Haifa?

Haifa čeština » portugalština

Haifa

Příklady Haifa portugalsky v příkladech

Jak přeložit Haifa do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jejich cílem je Akra, Haifa a Tel Aviv, Jaffa.
Os alvos são Acre, Haifa, Tel Aviv-Jaffa.
Haifa je pěkná, ne?
Haifa é lindo, não?
Rádi bychom, když je Bejrút Paříží Středního východu, aby Haifa mohla být Římem.
A nossa ideia é que, se Beirute é a Paris do Médio Oriente, Haifa pode ser Roma.
Neapol, dobře, ale Alexandrie, Haifa, Oděsa.
Mas Alexandria, Haifa, Odessa.
Znáte tu benzinku na Haifa ulici u těch světel?
Conheces a estação de gasolina em Haifa Street, as luzes?
Nebýt mě, visel bys na zkurvené lampě na Haifa ulici.
Sem mim, você estaria pendurado num poste de merda em Haifa Street.
Haifa.
Haifa.
V centru hlavního města, byla Haifa Street pro Američany peklo.
No centro da capital, a Rua Haifa foi um inferno para os americanos.
Znal jsem ulici Haifa dobře.
Eu conhecia bem a Rua Haifa.
Jedeme kolem ulice Haifa, Kterou nyní kontrolují mudžahedíni, neboli svatí válečníci.
Estamos a rodear a Rua Haifa, que é agora controlada pelos mujahideen iraquianos, ou guerreiros sagrados.
Zarkáví ovládl Haifa Street.
Zarqawi tomara a Rua Haifa.
Haifa?
Haifa?
Bydlím na pláži na jihu od Haifa, Hof HaBonim.
Numa praia a sul de Haifa, Hof HaBonim.
Ale Haifa, žena, kterou jako Samar znáte, je.
Mas a Haifaa, a mulher que conheces como Samar, é.

Možná hledáte...