| i | c | ix

ic čeština

Příklady IC portugalsky v příkladech

Jak přeložit IC do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Promiňte, ale podle toho, jak je VP důležitý pro PO. měli bychom TK držet jako VT a nepůsobit VP problémy. na ic, způsobené na TK.
Com licença, senhor. Sabendo que o VP é um grande VIP. não deveríamos manter a CI no QT, pois se vazar para o VC. ele acabaria numa MIA, e todos seríamos colocados em QP.
Říct co? D-ahma je -a -ic.
A tentar dizer-lhe o quê? Que a Dharma não vale nada.
Lidi se hemžili okolo vás. Přicházeli jich davy, aby viděli tenhle úžasný stroj s 62 čipy a IC, které dělají všechny tyhle barvy.
As pessoas a cercar-nos para ver a máquina. com 62 chips e circuitos integrados.
Poslední výzva před odletem Indian Airlines IC408 do Kalkaty.
As linhas Indianas anunciam a partida do seu voo IC408 para Calcutá.
Let IC408.
Voo IC408.
Proč si myslíte že to IC stvořil?
Porque acha que o IC o criou?
Tohle je lyzol IC?
Isto é Lisol IC?
Uh, správně. Od 22 let měl v DC IC licenci.
Tem a licença de taxista em D.C. há 22 anos.
Dva IC1 (Bílí Evropané) směřují směřem k tobě.
Dois brancos a ir na vossa direcção.
Ic bugan peos.
Ic bugan peos.
Tady nebude ic nenásilného, kreténe.
Não há nada de gentil nisto, idiota.
Věřím, že o tom Gail ic neřekneš.
Estou a confiar que não vais contar à Gail sobre isto.
Nemůžeme operaci už déle odkládat, takže vám provedu drobnou opravu, zvanou EC-IC bypass.
Não podemos adiar mais a cirurgia. Vou fazer uma revascularização directa.
Hubený, IC1, hnědé vlasy.
Magro, homem branco, cabelo castanho.