| i | c | ix

ic čeština

Příklady IC francouzsky v příkladech

Jak přeložit IC do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ti chlapi jsou lotři. ic je nezastaví.
Ces hommes sont des crapules. Rien ne les arrêtera.
Lidi se hemžili okolo vás. Přicházeli jich davy, aby viděli tenhle úžasný stroj s 62 čipy a IC, které dělají všechny tyhle barvy.
Ces gens se précipitaient pour voir cette petite machine de 62 puces produisant toutes ces couleurs.
Poslední výzva před odletem Indian Airlines IC408 do Kalkaty.
Départ du vol Indian Airlines. IC 408 à destination de Calcutta.
Let IC408.
Vol IC 408.
Proč si myslíte že to IC stvořil?
Pourquoi croyez-vous que l'IC l'a créé?
Tohle je lyzol IC?
C'est du désinfectant?
Začal jsem hledat nějaké uctívače ďábla a podobných věcí z té doby, jeslti nenajdu něco o vyjímaní srdce z těla a věřila bys tomu? ic jsem nenašel.
J'ai cherché un peu dans les cultes démoniaques et tout ça, voir si ils parlent d'arracher des cœurs, et tu sais quoi?
N.ic.
Rien. du tout.
Od 22 let měl v DC IC licenci.
Il a une licence de taxi dans le district de Washington depuis 22 ans.
Tady nebude ic nenásilného, kreténe.
Il n'y a rien de gentil là dedans, connard.
Věřím, že o tom Gail ic neřekneš.
Je te fais confiance pour ne rien dire à Gail.
Nemůžeme operaci už déle odkládat, takže vám provedu drobnou opravu, zvanou EC-IC bypass.
On ne peut plus repousser l'opération. Je vais procéder à une interposition.
Tohle je předmět doličný IC 17. Jedná se o hlášení z rady Ipswiche pro uliční údržbu v prostoru Beechmore Road.
C'est la pièce à conviction IC 17, qui consiste en un rapport du conseil municipal d'Ipswich, concernant l'éclairage public près de Beechmore Road.
Ic the thurhhaele thinu licsar.
Ic the thurhhaele thinu licsar.