Mezopotámie čeština

Překlad Mezopotámie portugalsky

Jak se portugalsky řekne Mezopotámie?

Mezopotámie čeština » portugalština

Mesopotâmia

Příklady Mezopotámie portugalsky v příkladech

Jak přeložit Mezopotámie do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Z oblasti Země, kterou pak zvali Mezopotámie, v roce 3834 před Kristem, jak se obvykle říkalo.
Naquela região da Terra mais tarde chamada Mesopotâmia, em 3834 a.C., como os milénios são calculados.
Ó, Pane, Pársové, Médové, Elamité, lide Mezopotámie, a Judeje.
Párticos, e Elamitas e os habitantes da Mesopotâmia e da Judéia.
Od starého Egypta a Mezopotámie až po Byzantskou říši.
Antigo Egipto, Mesopotâmia, até ao lmpério Bizantino.
Archeologové tu hru objevili, když odkrývali trosky starověké Mezopotámie.
Foram encontrados tabuleiros nas escavações das ruínas da Mesopotâmia.
Dobře, když se chceš vědět něco o obyvatelích Mezopotámie, na to jsem expert.
Se for sobre os primeiros colonizadores da Mesopotâmia, sei bastante.
Od Mezopotámie, Mám asi. 4 000 rovných.
Desde a Mesopotâmia tive os últimos.
Naplnil jsem si kufr steroidy, a památkami ze starověké Mezopotámie.
Estou a encher a minha mala de esteróides e arte da antiga Mesopotâmia. Ontem atropelei uma velha.
Tohle jsou vázy z Mezopotámie, 700 před n.l.
Isto são vasos Mesopotâmios de, aproximadamente, 700 anos AC.
Tohle je osmá centurie čtyrverší 70. Armády křižáků, v dobách křižáckých výprav, nikdy nevstoupily do Iráku, tedy na území tehdejší Mezopotámie.
Um exército de cruzados, na época das Cruzadas, nunca foi ao Iraque, Mesopotâmia é o antigo nome para o Iraque.
Persie a Mezopotámie.
Pérsia e Mesopotâmia.
Mezopotámie? Egypt?
Mesopotâmia, Egipto?
Mezopotámie.
Continua.
Další. Ani nevíš, co to Mezopotámie je.
Não sabes o que é Mesopotâmia.
Podívej, tady je Mezopotámie.
Olha, ali está a Mesopotâmia.

Možná hledáte...