Příklady a zároveň příklady

Jak se v portugalštině používá a zároveň?

Citáty z filmových titulků

A preocupação do público continua a aumentar, pânico em massa a nível mundial à medida que o vírus continua a matar qualquer um acima da idade da puberdade.
Celý svět zachvátila panika. Virus zabíjí každého dospělého.
A preocupação do público continua a aumentar, pânico em massa a nível mundial à medida que o vírus continua a matar qualquer um acima da idade da puberdade.
Celý svět zachvátila panika. Virus zabíjí každého dospělého.
A preocupação do público continua a aumentar, pânico em massa a nível mundial à medida que o vírus continua a matar qualquer um acima da idade da puberdade.
Celý svět zachvátila panika. Virus zabíjí každého dospělého.
A preocupação do público continua a aumentar, pânico em massa a nível mundial à medida que o vírus continua a matar qualquer um acima da idade da puberdade.
Celý svět zachvátila panika. Virus zabíjí každého dospělého.
Há um último avião a partir para o Sector Valhala daqui a uma hora.
Poslední letadlo do oblasti Valhalla odlétá za hodinu.
Há um último avião a partir para o Sector Valhala daqui a uma hora.
Poslední letadlo do oblasti Valhalla odlétá za hodinu.
O que está a causar isto não vos pode afectar directamente.
To co ty lidi zabíjí, tobě nehrozí.
Tenho a mais, o suficiente para mim e mais alguém.
Mám jich tolik, že je sám nesním.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Contudo, existe uma considerável desvantagem: O acordo poderá se desvantajoso para os exportadores dos países em desenvolvimento se a UE e os EUA não fizerem um esforço concertado no sentido de proteger os interesses destes intervenientes.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Com o princípio do reconhecimento mútuo, a UE e os EUA aceitariam as respectivas normas ou procedimentos de avaliação da conformidade, permitindo que as empresas aderissem às exigências menos rigorosas em cada área.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.

Možná hledáte...