baron | argon | avaro | aparo

aaron čeština

Příklady aaron portugalsky v příkladech

Jak přeložit aaron do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jmenoval se Aaron.
Chamava-se Aaron.
Kde najdu chlápka jménem Aaron Chase?
Onde posso encontrar um sujeito chamado Aaron Chase?
Aaron nejdřív zajde k holiči, poté zamíří na poštu, která je hned vedle banky, protože právě tam uvázal koně, když přijel do města.
Aaron será o primeiro e irá à barbearia, e depois irá aos correios que fica mesmo ao lado do banco, porque amarrou o cavalo lá quando entrou na cidade.
Aaron Wharton stál u kotle, když jste dorazil?
Estava Aaron Wharton de pé junto a uma fogueira?
Aaron říkal, že příští týden bude změna.
Há catequese a semana que vem.
Šestý je Pastor, a sedmý je Aaron, náš statkář. To se teda musí nechat, takovejch pánů!
O quarto é o oficial, o quinto, o ajudante do oficial o sexto, o diácono, e o sétimo é Aaron, nosso patrão.
To byl Aaron.
Olhe. -Quem foi?
Aaron ho nenechá takhle jednoduše odejít.
Não vou voltar.
No, přijede Aaron domů?
O Aarão veio para casa?
Támhle je Aaron, a já jsem v mlze.
É o Aaron, e eu aqui a perder tempo.
A pak je tu Aaron.
E há a questão do Aaron.
Víš, Aaron to má zavařené hned ze dvou důvodů.
Sabes que Aarão está em apuros por duas razões.
Kdyby nebyl Aaron ve skutečnosti menšina, když se jeho otec přizpůsobil, pak Aaron technicky není občan.
Se o Aaron não fosse um menor na altura em que o pai foi naturalizado, então Aaron não era, tecnicamente, um cidadão.
Kdyby nebyl Aaron ve skutečnosti menšina, když se jeho otec přizpůsobil, pak Aaron technicky není občan.
Se o Aaron não fosse um menor na altura em que o pai foi naturalizado, então Aaron não era, tecnicamente, um cidadão.

Možná hledáte...