baron | aharon | argon | varan

aaron čeština

Příklady aaron příklady

Jak se používá aaron?

Citáty z filmových titulků

Kde najdu chlápka jménem Aaron Chase?
Aaron nejdřív zajde k holiči, poté zamíří na poštu, která je hned vedle banky, protože právě tam uvázal koně, když přijel do města.
Je pan Aaron doma?
Ale můj Aaron, ať odpočívá v pokoji, mi nedal žádne děti.
Aaron říkal, že příští týden bude změna.
Šestý je Pastor, a sedmý je Aaron, náš statkář.
To byl Aaron.
Aaron ho nenechá takhle jednoduše odejít.
Jsou to Aaron, Damien, Teddy, Slim a Guy.
To zní jako soudce Aaron Satie.
Tato slova pronesl soudce Aaron Satie jako moudrost a varování.
Pan Aaron Vás doprovodí.
Hlásí se strážce Aaron. 137512.
Aaron říkal, že nastoupí k nám do studia.
Má sestra, její syn Aaron má Downův syndrom.
Můj manžel Aaron mě měl tak rád. že se něco přelilo do mě.
Aaron Luke.
Aaron po jeho otci, a Luke po mém.
Jmenoval se Aaron.
Aaron Wharton stál u kotle, když jste dorazil?
Tady se nám objevuje Hank Aaron, Henry střílí, střela letí daleko do levého středu.
Říkal že se jmenuje Aaron Franks.
Nějaký Aaron Franks se tu různě vyptává.
Chicagská policie zatkla devatenáctilelého muže předběžně identifikovaného jako Aaron Stampler.
Aaron Luke Stamp - St-Stampler.
Můžete nám říct něco o sboru ministrantů jejichž členem byl Aaron Stampler?
Aaron Stampler byl pronásledován pod McCormickovým prostranstvím. Právní kancelář Martina Vaila.
Stát versus Aaron Stampler.
Chtěl bych pokoj, kde bydlel Aaron Stampler.
Dostal tě malý Aaron Stampler?
Aaron Stampler, o kterého se Archbiskup Rushman staral, byl odhodlaný k tomu, že nestačí ho jen zabít, ale že musí zemřít nejbrutálnější.
Aaron byl zatčen během několika minut po arcibiskupově smrti.
Důkazy prokáží, že Aaron Stampler si počkal, přepadnul a brutálně zavraždil toho skvělého muže.
Zjistíte, dámy a pánové, že Aaron Stampler měl všechno, co potřeboval, k dokonalé úkladné vraždě.