abecední čeština

Překlad abecední portugalsky

Jak se portugalsky řekne abecední?

abecední čeština » portugalština

alfabético alfabeto alfabeticamente

Příklady abecední portugalsky v příkladech

Jak přeložit abecední do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Tys zavolal nadřízenýmu agentovi z toho zasranýho FBI, aby ti vyluštil ten abecední kód?
Telefonou ao Agente Supervisor do raio do FBI para ajudarem a quebrar este código de alfabeto?
A vy, kapitáne Bogomile, tohle abecední vyšetřování jste začal vy.
Capitão Bogomil, esta investigação do alfabeto era tarefa sua.
Ten abecední grázl.
O bandido do Alfabeto.
Ne Lutz. Ten abecední lupič.
O Lutz não, o Bandido do Alfabeto.
Tady je další abecední zpráva.
Aqui está o bilhete do Alfabeto.
Cain je ten abecední lupič?
O Cain é o ladrão do Alfabeto?
Kdo dělal abecední zločiny?
Quem executou os roubos?
Jakoby Caina zabil, Cain je abecední vrah, Dent je mimo podezření.
Entala o Cain, mata o Cain, o Cain é o assassino do Alfabeto, o Dent safa-se que nem ginjas.
Vyřešili jsme ty abecední zločiny.
Resolvemos os crimes do Alfabeto.
Já jsem ten abecední zločin vyřešil už před hodinou.
Eu resolvi o caso do Alfabeto há uma hora.
O tomhle ty abecední zločiny jsou. zbraně!
É este o motivo dos crimes do Alfabeto. armas!
Zřejmě jejich jazykový a abecední kód.
Eles provavelmente estão a mandar os seus códigos linguísticos e alfabéticos.
Co se týče hudby, tady je abecední seznam mých cédéček.
E para a música, uma lista por ordem alfabética dos meus CDs.
Když už to budeme dělat, mohli bychom zavést nějaký pořádek. Jako třeba abecední nebo podle žánrů.
Se fizermos isso, devemos arrumá-los por ordem.

Možná hledáte...