abecední čeština

Překlad abecední švédsky

Jak se švédsky řekne abecední?

abecední čeština » švédština

alfabetisk alfabetiskt i bokstavsordning

Příklady abecední švédsky v příkladech

Jak přeložit abecední do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Zřejmě jejich jazykový a abecední kód.
De skickar alfabet och lingvistik.
Co se týče hudby, tady je abecední seznam mých cédéček.
Här är en lista på mina CD-skivor.
Když už to budeme dělat, mohli bychom zavést nějaký pořádek. Jako třeba abecední nebo podle žánrů.
Då måste vi sortera dem i bokstavsordning eller efter genre.
Kdo chce hrát abecední hru?
Vem vill spela alfabetspelet?
Myslíme, že ten chlápek tady je Abecední vrah.
Vi tror killen är alfabets mördaren.
Až do dnešního dne, nebyl Abecední vrah dopaden.
Till dags dato. Har Alfabets mördaren inte hittats.
Je to abecední.
Det är alfabetisk ordning.
Tohle je abecední tabulka.
Det här är en bokstavsskiva.
Řeknu ti všechno, co potřebuješ vědět o týhle krásný malý osadě, známý jako Abecední Město.
Jag kan berätta allt om den förtjusande lilla byn som kallas Alphabet City.
Nevšiml sis něčeho? Pamatuješ, jak jsem byla zvyklá dělat ti abecední jídla?
Märker du något?
Vyjeď mi abecední seznam všech výtvorů první generace v oběhu.
Lista namnen i alfabetisk ordning på första generationens aktiva värdar.

Možná hledáte...