ex | de | sex | lex

dex čeština

Příklady dex portugalsky v příkladech

Jak přeložit dex do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Bensone, Dex chce svoje peníze.
Benson, o Dex quer o dinheiro dele.
Potom palivovými články roztavíme led a nakonec si píchneme dex.
Depois disso, o combustível para derreter o gelo e, finalmente, usamos seringas de dexametasona.
Potřebuje dex.
Ele precisa de dexametasona.
Annie ti chce dát dex.
A Annie quer dar-te dexametasona.
Potřebuje dex.
Ela precisa de dexametasona.
Kdyby tak měla dex.
Se ao menos ela tivesse dexametasona.
V rozhovoru řekl, že dex jim odvál vítr.
Desde a entrevista: Ele disse que a dexametasona tinha desaparecido.
Je mi líto, Phoebe, ale Dex měl pravdu, nemůžu tě nechat odejít.
Desculpa, Phoebe, mas o Dex tem razão. Não te posso deixar ir embora.
Dex ti o tom neřekl?
O Dex não te contou sobre isso?
Vím, jak Dex nenávidí, když zmešká partičku bridge.
Sei o quanto o Dex detesta perder o jogo.
Dex říká, že je to mé prokletí.
Acho que é a minha maldição.
Dex s Louisou byli mí nejlepší přátelé.
O Dexter e a Louise eram os meus melhores amigos.
Kde je Dex?
Onde está o Dex?
Dex říkal, že máš špatnou náladu.
O Dex disse que podias estar de mau humor.