metoda odpisu podle spotřeby čeština

Překlad metoda odpisu podle spotřeby portugalsky

Jak se portugalsky řekne metoda odpisu podle spotřeby?

metoda odpisu podle spotřeby čeština » portugalština

método de depreciação por consumo

Možná hledáte...