mexer | meter | meier | mayer

meyer čeština

Příklady meyer portugalsky v příkladech

Jak přeložit meyer do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Odveden ve Fort Meyer ve Virginii.
Alistou-se em Fort Meyer, na Virginia.
Jen já a Meyer?
Só Meyer e eu?
Oba já i Meyer.
Eu e Meyer.
Dále, dokument číslo 449, výslechy v němčině a angličině, hovoří o pomocnici farmáře, Meyer Eichingerové.
Próximo, documento no. 449. interrogatórios em alemão e inglês. referentes ao lavrador, Meyer Eichinger.
Meyer Wolfsheim?
O Meyer Wolfsheim?
Meyer kašle na všechno, kromě lezení.
O Meyer não liga a mais nada que não seja escalar.
Ten Meyer je fakt něco.
O Meyer é muito esquisito.
Když se budeš muset k někomu přivázat, ujisti se, že je to Meyer.
Se tiveres de fazer equipa com alguém naquele monte, certifica-te que é o Meyer.
A toto je Andrel Meyer.
E este é o Andrel Meyer.
Meyer, kapitáne.
Meyer, capitão.
Přece to nezkazíme. Poručík Meyer má narozeniny.
Não vamos estragar tudo.
Takže náš pan poručík Meyer se musí vrátit na schůzku s naším vynikajícím. velitelem čety, kapitánem Stranskym, kterého všichni zanedlouho poznáte.
O Meyer tem uma reunião com o nosso ilustre comandante, o capitão Stransky, que vão todos conhecer em breve.
Vedl. kapitán Stransky protiútok toho dne, kdy byl zabit poručík Meyer?
O capitão Stransky dirigiu o contra-ataque no dia da morte do tenente Meyer?
Protiútok vedl poručík Meyer.
O tenente Meyer dirigiu-o.

Možná hledáte...