mezikulturní vztahy čeština

Překlad mezikulturní vztahy portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezikulturní vztahy?

mezikulturní vztahy čeština » portugalština

relações interculturais relações culturais Acordo cultural

Možná hledáte...