mezinárodní obchod čeština

Překlad mezinárodní obchod portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezinárodní obchod?

mezinárodní obchod čeština » portugalština

comércio internacional

Příklady mezinárodní obchod portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezinárodní obchod do portugalštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Řada globálních výzev - namátkou změna klimatu, obchod, vyčerpávání zdrojů, mezinárodní bezpečnost, kybernetické války a šíření jaderných zbraní - bude tudíž vzbuzovat vážnější obavy.
Como resultado, muitos desafios globais - mudanças climáticas, comércio, escassez de recursos, segurança internacional, guerra cibernética, e proliferação nuclear, para referir alguns - tenderão a agigantar-se.

Možná hledáte...