mezinárodní organizace čeština

Překlad mezinárodní organizace portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezinárodní organizace?

mezinárodní organizace čeština » portugalština

organização internacional organismo internacional

Příklady mezinárodní organizace portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezinárodní organizace do portugalštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vlády, občanská společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor mohou společně zlepšit dostupnost a kvalitu financí na rozvoj a dát tvar lepší budoucnosti pro všechny.
Juntos, os governos, a sociedade civil, as organizações internacionais, e o sector privado podem melhorar a disponibilidade e a qualidade do financiamento do desenvolvimento, e moldar um futuro melhor para todos.

Možná hledáte...