miro | mico | Mikro | micho

micro portugalština

Mikro

Význam micro význam

Co v portugalštině znamená micro?

micro

muito pequeno  Ela usava uma micro saia.

micro

computador pessoal, microcomputador microfone unidade métrica equivalente a 1/1000 de um milímetro (símbolo: µ)

Překlad micro překlad

Jak z portugalštiny přeložit micro?

Micro portugalština » čeština

Mikro

Příklady micro příklady

Jak se v portugalštině používá micro?

Citáty z filmových titulků

Porque a minha filha está viva no meu cérebro, a cada micro segundo, enquanto manipulo.
Protože má dcera žije v mém mozku, mikrosekundu za mikrosekundou. zatímco pracuji.
Devem ter renovado a sua estrutura molecular a cada micro segundo.
To by se musela obnovovat jeho molekulární struktura. z mikrosekundy na mikrosekundu.
Corta o fio ao micro dos boches.
Vytrhni to odposlouchávání.
Precisa de micro-engrenagens e uma roldana que imite um músculo.
Musí mít mikropřevody a táhla, který nahradí svaly.
Não, Ruth. Use apenas um micro-scaner.
Jen jedním mikroskenerem Ruth.
Estou recolhendo as câmaras. Vamos dar uma olhada com o outro micro-scaner.
Spouštím kamery, začneme druhým skenerem.
O micro-scan não vai mais que isso.
Skener už víc nebere.
Poder ter 1500 na micro-química. Vamos mandar a rocha.
Světelně to zvětšíme tak 1 500krát, pak uvidíme víc.
Isolamos o organismo. Está na micro-química.
Izolovali jsme ten organismus, je v mikrochemii.
Todos os júris querem saber é onde estão as micro fibras.
Každý porotce chce vědět, kde jsou jaký mikrovlákna.
Dê-me o raio desse micro.
Dej mi ten zatracenej mikrofon.
O único difícil é a micro-cirurgia.
Opravdu riskantní je mikrochirurgie.
Micro laser finito.
Koncový mikrolaser.
Micro-mudanças na densidade do ar.
Na nepatrné změny hustoty vzduchu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Os trabalhadores de saúde comunitários do BRAC, por exemplo, se dedicam a um modelo de micro franquia e recebem rendimentos dos lucros sobre vendas de produtos básicos como medicamentos contra parasitas, malária e métodos contraceptivos.
Kupříkladu komunitní zdravotní pracovníci BRAC pracují výhradně na bázi mikro-franchisingu, kdy peníze vydělávají na maržích prodejů základních komodit, jako jsou odčervovací léky, antimalarika a antikoncepce.
Por exemplo, a segurança alimentar, ao nível micro, pode ser melhorada através de programas que oferecem refeições gratuitas a grupos vulneráveis da população.
Na mikroúrovni lze například potravinovou bezpečnost zvýšit prostřednictvím programů, které poskytují bezplatné jídlo zranitelným populačním skupinám.
Os mutuários de micro-financiamento até conseguem usar os recibos das remessas como prova de histórico de crédito.
Lidé využívající mikrofinanční půjčky mohou dokonce použít stvrzenky o příjmu prostředků ze zahraničí jako důkaz úvěrové bonity.

micro čeština

Příklady micro portugalsky v příkladech

Jak přeložit micro do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Micro Chip Logic, The Liberation of the Left Brain.
Lógica dos Microchips, A Libertação do Cérebro Esquerdo.
Tady je umístění skutečné bomby. Je to na tomhle micro CD.
A localização da bomba verdadeira está neste micro CD.
Budete potřebovat tyhle micro-pody abyste si stáhli vaše nové identity.
Vão precisar destes micro-casulos para transferir as vossas novas identidades.
Podepsán Bill Gates, Hlavní partner, Micro-Soft.
Assinado Bill Gates, Sócio-proprietário, Microsoft.
Ahoj, Micro Machines.
Adeus, Micro Machines da Galoob.
Co chceš, Micro?
O que queres, Micro?
Posral jsem to, Micro.
Lixei tudo, Micro.
Kde je Micro?
Onde está o Micro?
Nic neucítíš, Micro.
Não vais sentir nada, Micro.
A Micro?
E o Micro?
Micro machine autíčko!
Um carrinho micromachine.
Micro. soft?
Micro. solft?
Parofsky byl hlavní technik v Micro-Circadian Electronics.
O Parofsky era engenheiro-chefe na Micro-Circadian Electronics.
Poslyš, chlape, co víš o micro GPS čipech, dostatečně malých, abys je mohl strávit, aniž bys o tom věděl?
Ouve, meu, o que sabes sobre microchips de GPS que possam ser ingeridos sem te aperceberes?

Možná hledáte...