uv | v | Ú | ú

úv čeština

Příklady úv rusky v příkladech

Jak přeložit úv do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ve spánku promeškala odchod soudruha Honeckera, generálního tajemníka ÚV strany a předsedy Státní rady NDR.
Сон помешал ей увидеть отставку товарища Хонеккера Генерального Секретаря ЦК СЕПГ и Председателя Госсовета ГДР.
Na zvláštním zasedání ÚV strany generální tajemník Erich Honecker souhlasil s tím, aby občané SRN, kteří již dva měsíce hledají útočiště na vyslanectvích v Budapešti a v Praze, vstoupili na území NDR.
Передаем репортаж с внеочередного заседания ЦК СЕПГ. Генеральный секретарь СЕПГ товарищ Эрих Хонеккер, исходя из гуманитарных побуждений, 2 месяца назад распорядился открыть доступ в посольства ГДР в Праге и Будапеште для беженцев из ФРГ.
A jestli na něj něco najdete, tak jste získal dobrého přítele na ÚV.
А если найдете на него что-нибудь - знайте: у вас есть верный друг в ЦК.
ÚV, politbyro, vláda.nevím.
ЦК или Политбюро, Правительства, не знаю..
Ten chlap je specialista na ÚV.
Этот парень специалист по ПВ.
Co je ÚV?
Что такое ПВ?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »