uv | v | Ú | ú

úv čeština

Příklady úv francouzsky v příkladech

Jak přeložit úv do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ve spánku promeškala odchod soudruha Honeckera, generálního tajemníka ÚV strany a předsedy Státní rady NDR.
Elle manqua aussi le départ de ce cher camarade Erich Honecker, secrétaire général du parti et chef du conseil d'état de R.D.A.
A jestli na něj něco najdete, tak jste získal dobrého přítele na ÚV.
Et quand vous aurez trouvé quelque chose contre lui, vous aurez un ami important au Comité Central.
Je to připojeno na L-úv počítač.
C'est connecté à son ordinateur.
A proč? Hoši z ÚV ještě nepřišli na pravý motiv.
Les gars du Q.G. ignorent le mobile.
Ten chlap je specialista na ÚV.
Ce gars est un spécialiste KR. - C'est quoi KR?