acera | archa | acer | acta

Accra čeština

Překlad Accra rusky

Jak se rusky řekne Accra?

Accra čeština » ruština

Аккра А́ккра
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...