úcta | asta | Alta | akta

acta čeština

Příklady acta rusky v příkladech

Jak přeložit acta do ruštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Uspořádání svobodných a spravedlivých voleb nemusí být prvotním tématem, avšak současně to není téma, které by se mělo kvůli stabilitě a výhodnosti odložit ad acta.
Возможно, проведение свободных и справедливых выборов не является вопросом первостепенной важности, но, в то же время, этот вопрос не стоит откладывать в интересах стабильности и эффективности.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...