adolfo | zdola | wolf | rolf

Adolf čeština

Překlad Adolf rusky

Jak se rusky řekne Adolf?

Adolf čeština » ruština

Адольф Адо́льф
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Adolf rusky v příkladech

Jak přeložit Adolf do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Adolf Hitler přiletěl do Norimberku, na přehlídku věrných následovníků.
Адольф Гитлер снова вылетел в Нюрнберг для встречи со своими последователями.
Adolf Hitler, Vůdce německé mládeže!
Адольф Гитлер, Фюрер Германской Молодежи, внимание!
Nevěřím, že Adolf Hitler se zapíše do historie jako delikatesa.
Вряд ли имя Гитлера запомнят в таком качестве.
Zeptali se mě, kdy se Adolf Hitler a doktor Goebbels narodili.
Они спрашивали меня, когда родились Адольф Гитлер и доктор Геббельс.
Ten si teda dává na čas, pan Adolf.
А мсье Адольф не торопится.
Musím vám sdělit, že 30. dubna skončil svůj život sebevraždou Adolf Hitler.
Должен вам сообщить, что 30 апреля в бункере. покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.
Ano, správně, Adolf Hitler. Nebo to byl Čingischán?
Гитлер - верно, Адольф Гитлер - или это был Генгинс Каин?
Nenajdou ji, pokud budou Stumm a Adolf mlčet.
Ее не найдут, пока Штумм и Адольф будут молчать.
Karel a Gustav Adolf jsou erotikou posedlí, po otci.
Карл и Густаф-Адольф помешаны на эротике. Они унаследовали это от отца. Он тоже был помешан на эротике.
Nejhorší je Gustav Adolf.
А Густаф-Адольф неисправим.
Gustav Adolf si nedá říct.
Густаф-Адольф тебя донимает?
Gustav Adolf Ekdahl je holt na ženský.
Густаф-Адольф Экдаль любит женщин, что тут поделаешь?
Ty, ne Gustav Adolf.
Я тоже при этом присутствовала.
Adolf Hitler a Národní socialistická strana. pokračují v konsolidaci svých sil v krizi se zmítajícím Berlíně.
Адольф Гитлер и национал-социалистическая партия. продолжают консолидацию в находящемся во власти депрессии Берлине.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zahraničněpolitické cíle a styl Franklina Delana Roosevelta byly zase v jeho prvním funkčním období skromné a zaměřené na postupné kroky, avšak jakmile v roce 1938 usoudil, že Adolf Hitler představuje existenční hrozbu, stal se transformačním vůdcem.
Аналогично, внешнеполитические цели и стиль Франклина Делано Рузвельта в его первый президентский срок были размеренными и скромными, однако они стали трансформационными в 1938 году, после того как он решил, что Адольф Гитлер представляет реальную угрозу.
Vždyť úzkost, jež na vás padá, vychází z vědomí faktu, že poznaňský prostor, kde se Zakrzewského výstava prvně objevila, měl kdysi sloužit jako vestibul před vstupem do místnosti, kde vás očekával Adolf Hitler.
Поскольку чувство страха и тревоги возникает от знания того, что место в Познани, где впервые появилась выставка Закржевского, когда-то было передней, ведущей в комнату, где вас ждал Адольф Гитлер.
Tuto strategii vytvořil Adolf Hitler, když údajně kvůli ochraně sudetských Němců rozbil Československo a když později napadl mou vlast, Polsko.
Адольф Гитлер использовал эту стратегию, когда он вторгся в Чехословакию -- как он заявлял, с целью защиты судетских немцев -- а также позже, когда он вторгся в мою родную страну - Польшу.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...